Du er her: Trening > Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

1. Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Registrering satt på pause vises. Trykk på START for å fortsette treningsøkten.

 

 

2. Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tre sekunder mens økten er satt på pause, inntil Registrering avsluttet vises.

 

Hvis du stopper økten etter at den er satt på pause, vil ikke total treningstid inkludere tiden som har gått etter at pausen ble lagt inn.