Du er her: Funksjoner > Smart Coaching > Hoppetest

Hopptest

Du kan velge mellom tre typer hopptester: dype, spensthopp med svikt og kontinuerlig. Testene for dype hopp og spensthopp med svikt måler eksplosiv styrke, men i testen for spensthopp med svikt utfører musklene og senene dine også en forhåndsuttøyning som gjør at du bruker elastisk energi, noe som vanligvis gjør at du kan hoppe høyere. Testen for kontinuerlige hopp måler anaerob kraft. Den er spesielt nyttig for utøvere som driver med sportsaktiviteter som krever anaerob kraft, med andre ord maksimal anstrengelse over korte perioder.

Gå til Tester > Hopptest for å utføre hopptesten. For å utføre testen må du ha en Polar løpesensor Bluetooth® Smart. Du finner mer informasjon under Polar løpesensor Bluetooth® Smart

Hvis du ennå ikke har koblet en Polar løpesensor Bluetooth® Smart til V800, får du opp meldingen Du må ha en Polar løpesensor når du prøver å gå til Hopptest.

Huske å varme godt opp før du utfører én av hopptestene, spesielt i beinmusklene. Når du utfører en test, må du alltid bruke samme, korrekte hoppteknikk for å maksimere sammenligningsgrunnlaget og påliteligheten for resultatene.

Det siste testresultatet ditt vises i Tester > Hopptest > Siste resultat. Kun resultatet fra den siste testen vises. Du kan se tidligere resultater i V800-dagboken. Hvis du vil se en visuell analyse av hopptestresultatene dine, går du til Flow-nettjenesten og velger testen fra Dagbok for å vise detaljene fra testen.

 

Statisk dype spensthopp

Testen for statisk dype spensthopp måler eksplosiv styrke. Start testen ved å stå med knærne bøyd i 90 graders vinkel og hoppe vertikalt så høyt som mulig fra denne posisjonen. Hold hendene på hoftene for å unngå at armene svinger frem og tilbake og påvirker testen. Knærne og anklene skal være strukket ut når du starter, og de skal være i en lignende posisjon når du lander på fremre del av foten.

Under testen utfører du tre lave hopp, og det beste forsøket velges som testresultat. Legg inn en kort restitusjonsperiode mellom forsøkene for å sikre maksimal innsats ved hvert hopp.

Slik utfører du statisk dype spensthopp

Ha på deg Polar Bluetooth® Smart løpesensor, velg Hopptest > Dype og trykk på START. Søker etter løpesensor vises. Dype hopp, start nå! vises når testen kan startes.

 1. Stå med hendene på hoftene og knærne bøyd i 90 graders vinkel. Stå i ro i noen sekunder.
 2. Hopp vertikalt uten noen motbevegelse.
 3. Land på begge føtter med rette bein og anklene strukket ut.
 4. Utfør tre forsøk på dype hopp. Legg inn en kort restitusjonsperiode mellom forsøkene for å sikre maksimal innsats ved hvert hopp.

Det er viktig at du ikke utfører noen slags motbevegelse under testen for statisk dype hopp.

Under testen ser du hvor mange hopp du har utført (1/3, 2/3 eller 3/3) samt høyden på siste hopp (f.eks. 53 cm).

Testresultater

Etter testen ser du høyden på alle tre hoppene.

Dype spensthopp med svikt

Testen for dype spensthopp med svikt måler eksplosiv styrke. Start testen ved å stå oppreist og bøye deg ned med knærne i 90 graders vinkel før du umiddelbart hopper vertikalt så høyt som mulig. Hold hendene på hoftene for å unngå at armene svinger frem og tilbake og påvirker testen. Knærne og anklene skal være strukket ut når du starter, og de skal være i en lignende posisjon når du lander på fremre del av foten.

Under testen utfører du tre dype spensthopp md svikt, og det beste forsøket velges som testresultat. Legg inn en kort restitusjonsperiode mellom forsøkene for å sikre maksimal innsats ved hvert hopp.

Slik utfører du dype spensthopp med svikt

Ha på deg Polar Bluetooth® Smart løpesensor, velg Hopptest > Spensthopp med svikt og trykk på START. Søker etter løpesensor vises. Spensthopp med svikt, start nå! vises når testen kan startes.

 1. Stå oppreist med hendene på hoftene.
 2. Bøy deg raskt ned til knærne er i omtrent 90 graders vinkel, og hopp deretter umiddelbart vertikalt.
 3. Land på begge føtter med rette bein og anklene strukket ut.
 4. Utfør tre forsøk på spensthopp med svikt. Legg inn en kort restitusjonsperiode mellom forsøkene for å sikre maksimal innsats ved hvert hopp.

Under testen ser du hvor mange hopp du har utført (1/3, 2/3 eller 3/3) samt høyden på siste hopp (f.eks. 59 cm).

Testresultater

Etter testen ser du høyden på alle tre hoppene.

Kontinuerlige hopp

Testen for kontinuerlige hopp måler anaerob kraft. Denne testen er spesielt nyttig for utøvere som driver med sportsaktiviteter som krever anaerob kraft, med andre ord maksimal anstrengelse over korte perioder. Målet med testen for kontinuerlige hopp er å utføre så mange hopp som mulig med maksimal høyde i løpet av det angitte tidsrommet.

Utfør testen for kontinuerlige hopp ved å bøye deg ned med knærne i 90 graders vinkel, raskt hoppe vertikalt så høyt som mulig, lande på begge føtter samtidig, bøye knærne og gjenta den vertikale hoppebevegelsen inntil det angitte tidsrommet utløper. Start testen med maksimal anstrengelse, og hopp så høyt som mulig så raskt som mulig. I løpet av testen vil du naturligvis bli trett, men prøv å opprettholde maksimal anstrengelse under hele testen. I Flow-nettjenesten kan du analysere testen hopp for hopp og se hvordan hopphøyden din avtok i løpet av testen.

Slik utfører du kontinuerlige hopp

Før du utfører testen for kontinuerlige hopp, må du angi hvor lenge den skal vare. Velg Hopptest > Angi varighet for kont. test. Varigheten kan settes til 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller Angi annen varighet. Hvis du velger Angi annen varighet, kan du velge et hvilket som helst tidsrom fra 5 sekunder til 300 sekunder.

Ha på deg Polar Bluetooth® Smart løpesensor, velg Hopptest > Kontinuerlig og trykk på START. Søker etter løpesensor vises. Kontinuerlige hopp, start nå! vises når testen kan startes.

 1. Stå oppreist med hendene på hoftene.
 2. Bøy deg ned til knærne er i 90 graders vinkel, og hopp umiddelbart vertikalt.
 3. Land på begge føtter med rette bein og anklene strukket ut.
 4. Gjenta hoppbevegelsen kontinuerlig til testen er ferdig (du varsles med et lydsignal og vibrasjon når testen er ferdig).

I løpet av testen ser du hvor mange hopp du har utført og tiden som gjenstår.

Testresultater

Etter testen ser du hvor mange hopp du har utført, gjennomsnittlig høyde på hoppene og gjennomsnittlig kraft per kilogram/pund.