Du er her: Innstillinger > Generelle innstillinger

Generelle innstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene.

I Generelle innstillinger finner du følgende:

 • Kobl. og synkr.
 • Flymodus
 • Tastelyd
 • Tastelås
 • Trykkfølsomhet
 • Enheter
 • Språk
 • Jeg bruker produktet på
 • Farge på treningsvisning
 • Om produktet

Kobl. og synkr.

 • Koble til ny enhet: Koble pulssensorer, løpesensorer, sykkelsensorer eller mobile enheter til V800.
 • Tilkoblede enheter: Vis alle enhetene du har koblet til V800. Dette kan omfatte pulssensorer, løpesensorer, sykkelsensorer og mobile enheter.
 • Synkr. data: Synkroniser data med Flow-appen. Synkr. data blir synlig når du har koblet V800 til en mobil enhet.

Flymodus

Velg eller Av.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på enheten. Enheten kan fortsatt brukes til å registrere aktivitet, men du kan ikke bruke den under treningsøkter sammen med en pulssensor eller synkronisere data med Polar Flow-mobilappen, fordi Bluetooth® Smart er deaktivert.

Tastelyd

Sett tastelyden til eller Av.

Vær oppmerksom på at dette valget ikke endrer treningslydene. Treningslydene kan endres i sportsprofilinnstillingene. Du finner mer informasjon under Sportsprofilinnstillinger

Tastelås

Velg Manuell lås eller Automatisk lås. Med Manuell lås kan du låse tastene manuelt fra Hurtigmeny. Med Automatisk lås aktiveres tastelåsen automatisk etter 60 sekunder.

Trykkefunksjonen kan brukes når tastelåsen er på.

Trykkfølsomhet i tidsmodus

Velg Av, Svakt trykk, Normalt trykk Sterkt trykk eller Veldig sterkt trykk. Velg hvor hardt du må trykke på displayet ved bruk av trykkebevegelser.

Enheter

Velg metriske (kg, cm, °C) eller britiske (lb, ft,°F) enheter. Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde, distanse, hastighet og temperatur.

Språk

V800 leveres som standard bare på engelsk. Andre språk kan legges til i Flow-nettjenesten. Hvis du vil legge til et annet språk, går du til polar.com/flow og logger deg på. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre, velg Produkter og deretter Innstillinger for V800. Velg språket du ønsker fra listen, og synkroniser med V800. Du kan velge følgende språk: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Português, 简体中文, Suomi eller Svenska.

Jeg bruker produktet på

Jeg bruker produktet på : Velg Venstre hånd eller Høyre hånd.

Farge på treningsvisning

Velg Mørk eller Lys. Endre displayfargen for treningsvisningen. Når Lys er valgt, har treningsvisningen en lys bakgrunn med mørke tall og bokstaver. Når Mørk er valgt, har treningsvisningen en mørk bakgrunn med lyse tall og bokstaver.

Om produktet

Kontroller enhets-ID-en for V800 samt firmvareversjon og HW-modell.