Du er her: Trening > Funksjoner under trening

Funksjoner under trening

Bytte sportsaktivitet i løpet av en multisportsøkt

Trykk på TILBAKE, og velg sportsaktiviteten du vil bytte til. Bekreft valget ditt med START.

Ta en etappe

Trykk på START for å registrere en etappe. Du kan også registrere en etappe ved å trykke på displayet hvis du har angitt dette i sportsprofilinnstillingene i Flow-nettjenesten. Etapper kan dessuten tas automatisk. Sett Automatisk etappe til Etappedistanse, Etappevarighet eller Stedsbasert i sportsprofilinnstillingene. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe. Hvis du velger stedsbasert, blir en etappe alltid igangsatt ved startpunktet for økten.

Låse en hjertefrekvenssone

Trykk på og hold nede START for å låse hjertefrekvenssonen du for øyeblikket befinner deg i. For å låse / låse opp sonen, trykker du på og holder nede START. Hvis hjertefrekvensen din går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel og vibrasjon.

Endre sportsspesifikk trykkfølsomhet

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Sportsspesifikk trykkfølsomhet fra listen, og velg Svakt trykk, Normalt trykk, Sterkt trykk, Veldig sterkt trykk eller Av for å tilpasse følsomheten til den gjeldende aktiviteten.

Endre fase i løpet av en faseøkt

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Start neste fase fra listen, og trykk på START (hvis manuell endring av fase er valgt ved oppretting av målet). Hvis automatisk er valgt, endres fasen automatisk når du har fullført fasen som pågår.

Vise hurtigmenyen

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Du kan endre bestemte innstillinger uten å legge inn en pause i treningsøkten. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny

Slå på konstant bakgrunnslys

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Slå på bakgrunnslys fra listen, og trykk på START. Når denne funksjonen er aktivert, lyser bakgrunnslyset kontinuerlig når du trykker på LYS. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen forkorter batteriets levetid.

Slå på plasseringsveiledning

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Slå på plasseringsveiledning. Angi målpunkt vises. Velg Startpunkt (standard). Du kan endre målpunktet ved å gå tilbake til Hurtigmeny og velge Endre målpunkt. Minst ett POI (interessepunkt) må lagres i løpet av økten for at du skal kunne endre målpunktet. Plasseringsveiledning brukes av Tilbake til start-funksjonen, som veileder deg tilbake til startpunktet eller et POI (interessepunkt). Du finner mer informasjon under Tilbake til start

Lagre POI (interessepunkt)

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Slå på plasseringsveiledning fra listen, og trykk på START. Velg Lagre nytt POI fra listen, og trykk på START for å lagre din nåværende plassering som et POI.

Nedtellingstidtaker

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Nedtellingstidtaker fra listen, og trykk på START. Velg Still inn tidtaker, still inn nedtellingstiden og trykk på START for å bekrefte.

Intervalltidtaker

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Intervalltidtaker fra listen, og trykk på START. Velg Start X,XX km / XX:XX for å bruke en tidligere innstilt tidtaker, eller opprett en ny tidtaker i Still inn tidtaker:

  1. Velg Tidsbasert eller Distansebasert:
    • Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på START.
    • Distansebasert: Angi distanse for tidtakeren, og trykk på START.
  2. Still inn annen tidtaker? vises. Velg Ja hvis du vil stille inn en annen tidtaker.
  3. Når du er ferdig, velger du Start X,XX km / XX:XX og trykker på START.

Automatisk pause

Når du setter deg i bevegelse eller slutter å bevege på deg, starter eller stopper V800 automatisk treningsregistreringen. GPS-registrering må være satt til høy nøyaktighet eller du må ha en Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart for at automatisk pause skal fungere. Slå på eller av automatisk pause i Hurtigmeny eller i sportsprofilinnstillingene. Du finner mer informasjon under Sportsprofilinnstillinger

HeartTouch

Før V800 opp mot pulssensoren for å aktivere HeartTouch-funksjonen. Funksjonen kan settes til Av, Aktiver bakgrunnslys, Vis forrige etappe eller Vis klokkeslett. HeartTouch-funksjonen fungerer bare sammen med en H7 pulssensor. Du kan redigere HeartTouch-funksjonene i sportsprofilinnstillingene i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler