Du er her: Kom i gang > Lad batteriet

Lad batteriet

Det første du må gjøre etter utpakking av V800, er å lade batteriet. Lad V800 fullt opp før enheten tas i bruk for første gang.

V800 har et innvendig, oppladbart batteri. Bruk den egne USB-kabelen som følger med i produktsettet for å lade enheten via USB-porten på datamaskinen. Du kan også lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en AC-adapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC 0,5A - 2A maks". Bruk kun en AC-adapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply" eller "UL listed"). Ikke lad batteriet i temperaturer under -10 °C eller over +50 °C.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

  1. Plugg den egne USB-kontakten inn i V800.
  2. Plugg den andre enden av kabelen inn i USB-porten på datamaskinen.
  3. Lading vises på displayet.
  4. Når V800 er fullt oppladet, vises Lading fullført.

Kontroller at USB-kontakten sitter godt på plass og at Polar-logoen på USB-kontakten og V800 vender i samme retning.

Batteriets driftstid

I kontinuerlig bruk I tidsmodus med daglig aktivitetsovervåking
Med GPS-registrering med høy nøyaktighet og hjertefrekvens: opptil 13 timer Ca. 30 dager
Med GPS-registrering med middels nøyaktighet og hjertefrekvens: opptil 20 timer
Med GPS i strømsparingsmodus og hjertefrekvens: opptil 50 timer
Med GPS-registrering av og hjertefrekvens på: opptil 100 timer

Batteriets driftstid avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker treningsenheten, funksjonene og sensorene du bruker samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du bærer treningsenheten under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

Varsel om lavt batterinivå

Lavt batteri. Lad opp.

Batteriets ladenivå er lavt. V800 bør lades opp.

Lad før trening.

Ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt. V800 må lades opp før en ny treningsøkt kan startes.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt og V800 har gått til dvalemodus. Lad opp V800. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.