Du er her: Viktig informasjon > Slik skifter du batteri i pulssensoren

Skifte batteri i pulssensoren

Hvis du skal skifte batteriet i pulssensoren på egen hånd, må instruksjonene nedenfor følges nøye:

Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente Polar-servicesentre. I USA og Canada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-servicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra www.shoppolar.com.

Unngå klemmekontakt (dvs. samtidig kontakt fra begge sider) med metallverktøy eller elektrisk ledende verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det lades ut raskere. Kortslutning skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere batteriets kapasitet og levetid.

H7

  1. Bruk en mynt til å åpne batteridekselet ved å dreie det mot klokken til OPEN.
  2. Sett batteriet (CR 2025) inn i dekselet slik at (+)-siden vender mot dekselet. Pass på at tetningsringen sitter på plass i sporet for å sikre vanntetthet.
  3. Trykk dekselet tilbake på plass.
  4. Bruk mynten til å dreie dekselet med klokken til CLOSE.

H10

  1. Åpne batteridekselet ved hjelp av en liten, flat skrutrekker.
  2. Ta ut det gamle batteriet fra batteridekselet.
  3. Sett det nye batteriet (CR2025) inn i dekselet slik at den negative (-)-siden vender utover.
  4. Juster tappen på batteridekselet etter sporet på kontakten, og trykk batteridekselet tilbake på plass. Du skal da høre en klikkelyd.

Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type.