Du er her: Kom i gang > Knappefunksjoner, bevegelser og menystruktur

Knappefunksjoner, bevegelser og menystruktur

V800 har fem knapper med ulike funksjonaliteter avhengig av situasjonen de brukes i. I tillegg til disse har V800 også trykkebevegelser. Disse bevegelsene utføres ved å trykke på displayet på V800, og gjør at du kan vise informasjon på displayet eller aktivere funksjoner under trening.

Se tabellene nedenfor for å finne ut hvilke funksjonaliteter knappene har i ulike modi.

Knappefunksjoner

Tidsvisning og meny

LYS TILBAKE START OPP NED TRYKK
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til Hurtigmeny
 • Gå ut av menyen
 • Gå tilbake til forrige nivå
 • La innstillingene være uendrede
 • Avbryt valg
 • Trykk på og hold nede for å gå tilbake til tidsvisning fra menyen
 • Trykk på og hold nede for å synkronisere med Flow-appen i tidsvisning
 • Bekreft valg
 • Gå til førtreningsmodus
 • Bekreft valget som vises på displayet
 • Bla gjennom valglister
 • Juster en valgt verdi
 • Trykk på og hold nede for å endre klokkens utseende
 • Bla gjennom valglister
 • Juster en valgt verdi

 • Vis restitusjonsstatusen og daglig kaloriforbruk i tidsvisning

 

Førtreningsmodus

LYS TILBAKE START OPP NED TRYKK
 • Trykk på og hold nede for å gå til sportsprofilinnstillinger
 • Gå tilbake til tidsvisning
 • Start en treningsøkt
 • Bla gjennom sportsliste
 • Bla gjennom sportsliste

Under treningen

LYS TILBAKE START OPP NED TRYKK
 • Lys opp displayet
 • Trykk på og hold nede for å gå til Hurtigmeny for trening
 • Legg inn en pause i treningen ved å trykke én gang
 • Trykk på og hold nede i tre sekunder for å stoppe treningsregistreringen
 • Gå til overgangsmodus i multisportstrening
 • Trykk på og hold nede for å slå sonelås på/av
 • Fortsett treningsregistreringen når den er satt på pause
 • Trykk på knappen for å ta en etappe
 • Endre treningsvisning
 • Endre treningsvisning
 • Ta en etappe / Endre treningsvisning / Aktiver bakgrunnslys*

*Du kan tilpasse trykkefunksjonene i sportsprofilinnstillingene i Polar Flow-nettjenesten.

Trykkebevegelser

Med trykkebevegelser kan du vise informasjon på displayet eller aktivere funksjoner under trening. Med trykkebevegelser kan du også vise restitusjonsstatusen din i tidsmodus eller ta en etappe, endre treningsvisning eller aktivere bakgrunnslyset under trening. Bevegelsene utføres ved å trykke bestemt på displayet. Et forsiktig trykk på displayet er ikke nok. Du kan trykke på displayet med to fingre og moderat kraft. Glassruten knuser ikke selv om du trykker ganske så bestemt.

Med innstillingen for sportsspesifikk trykkfølsomhet kan du justere følsomheten for ulike sportsaktiviteter. Hvis du vil endre en sportsspesifikk trykkfølsomhet (hvor hardt du må trykke under en økt), går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger Sportsspesifikk trykkfølsomhet under sportsaktiviteten du vil redigere. Hvis du vil endre trykkfølsomheten i tidsmodus (hvor hardt du må trykke for å vise restitusjonsstatusen), går du til Innstillinger > Generelle innstillinger > Trykkfølsomhet i tidsmodus. Prøv med ulike følsomhetsgrader for å finne ut hvilken som fungerer best under ulike sportsaktiviteter, og hvilken innstilling som passer best i tidsmodus. Følsomheten kan settes til Svakt trykk, Normalt trykk, Sterkt trykk, Veldig sterkt trykk eller Av.

Sportsspesifikk trykkfølsomhet kan også endres under en økt ved å gå til Hurtigmeny. Trykk på og hold nede LYS, og velg Sportsspesifikk trykkfølsomhet.

Du kan tilpasse trykkefunksjonene i sportsprofilinnstillingene i Polar Flow-nettjenesten.

HeartTouch

Bruk HeartTouch-funksjonen for å enkelt vise klokkeslettet, aktivere bakgrunnslyset eller vise din forrige etappe. Du berører bare pulssensoren med V800. Ingen knapper kreves. Du kan redigere HeartTouch-funksjonene i sportsprofilinnstillingene i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler

Menystruktur

Gå til og bla gjennom menyen ved å trykke på OPP eller NED. Bekreft valgene med START-knappen, og gå tilbake med TILBAKE-knappen.

I menyen finner du følgende:

 • Favoritter
 • Tidtakere
 • Tester
 • Innstillinger
 • Dagens aktivitet
 • Status
 • Dagbok

Favoritter

I Favoritter finner du følgende:

 • Løpsfart, ruter og treningsmål du har lagret som favoritter i Flow-nettjenesten.

Du finner mer informasjon underLøpsfart

Tidtakere

I Tidtakere finner du følgende:

 • Stoppeklokke
 • Nedtellingstidtaker

Tester

I Tester finner du følgende:

 • Ortostatisk test
 • Kondisjonstest
 • Hopptest
 • RR-registrering

Du finner mer informasjon under Funksjoner

Innstillinger

I Innstillinger kan du redigere følgende:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske innstillinger
 • Generelle innstillinger
 • Klokkeinnstillinger

Du finner mer informasjon under Innstillinger

Dagens aktivitet

Det daglige aktivitetsmålet du får fra Polar V800, er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner i innstillingene for daglig aktivitetsmål i Flow-nettjenesten.

Ditt daglige aktivitetsmål visualiseres med en aktivitetssøyle. Aktivitetssøylen fylles opp etter hvert som du nærmer deg ditt daglige mål. I Dagens aktivitet ser du detaljer om aktiviteten din (aktiv tid, kalorier og steg) samt alternativer for å nå ditt daglige aktivitetsmål.

Du finner mer informasjon under Aktivitetsregistrering

Status

I Status finner du følgende:

Du finner mer informasjon under Status

Dagbok

I Dagbok kan du se inneværende uke, de foregående fire ukene og de neste fire ukene. Velg en dag for å se alle øktene fra denne dagen samt treningssammendraget for hver økt og testene du har gjennomført. Du kan også se planlagte treningsøkter.