Nacházíte se tady: Trénink > Noste snímač srdeční frekvence

Noste snímač srdeční frekvence

Při tréninku používejte snímač srdeční frekvence, abyste vytěžili maximum z jedinečné aplikace Smart Coaching (Chytré koučování) od Polaru. Hodnoty srdeční frekvence vám poskytnou vhled do vaší fyzické kondice a ukáží vám, jak vaše tělo na trénink reaguje. To vám pomůže vyladit si tréninkové plány a dosahovat vrcholových výsledků.

Monitor srdeční frekvence vám prostřednictvím přesného změření vaší srdeční frekvence poskytne fyziologické okno, abyste viděli, jak vaše tělo reaguje na momentální změny ve vaší fyzické aktivitě. I když v průběhu cvičení dostáváte mnoho subjektivních signálů o tom, jak se vaše tělo s fyzickou zátěží vyrovnává (namáhavost cvičení, dech, fyzické počitky), žádný z nich není tak spolehlivý, jako výsledek měření srdeční frekvence. Ten je objektivní a je ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory - což znamená, že jde o spolehlivý ukazatel vašeho fyzického stavu.

Spárování snímače srdeční frekvence

  1. Připněte si snímač srdeční frekvence a stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
  2. Na displeji se zobrazí text, touch your heart rate sensor with V800, then wait for it to be found (pro spárování se dotkněte snímačem srdeční frekvence svého V800, potom počkejte na nalezení signálu).
  3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar H7 xxxxxxxx. Zvolte Yes(Ano).
  4. Pairing completed (Spárování dokončeno) Vám oznámí, že spárování bylo dokončeno.

Nový snímač můžete spárovat také v Settings > General settings > Pair and sync > Pair new device(Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení. Více informací viz. Pairing (Párování)

Používáte-li snímač srdeční frekvence H7, sporttester V800 může zachytit Vaši srdeční frekvenci pomocí technologie GymLink, ještě před spárováním. Nezapomeňte spárování provést, dříve než začnete trénovat.

  1. Navlhčete hrudní pás v místech, kde se nacházejí elektrody
  2. Připojte k němu konektor.
  3. Upravte si délku hrudního pásu tak, aby dosedal na tělo pevně, a přitom pohodlně. Utáhněte si pás kolem hrudi, těsně pod hrudními svaly, a k druhému konci pásu připevněte hák.
  4. Zkontrolujte, zda vám navlhčené elektrody pevně dosedají na tělo, a zda se logo Polaru na konektoru nachází ve svislé poloze a uprostřed.

Po každém tréninku odpojte konektor od hrudního pásu a pás opláchněte proudem tekoucí vody. Pot a vlhkost mohou způsobit, že snímač srdeční frekvence zůstane aktivován, nezapomeňte ho proto do sucha vytřít.