Nacházíte se tady: Funkce > Metrika plavání (plavání v bazénu)

Metrika plavání (plavání v bazénu)

Metrika plavání vám pomůže analyzovat každou plaveckou tréninkovou jednotku a dlouhodobě sledovat váš výkon a pokrok. Metrika zaznamenává uplavanou vzdálenost, čas a tempo, frekvenci záběrů, a také identifikuje váš plavecký styl. Kromě toho si můžete zlepšit plaveckou techniku pomocí skóre SWOLF.

Abyste mohli dostávat ty nejpřesnější informace, nezapomeňte v nastavení uvést, na které ruce máte V800 připnutý. Toto si ve V800 můžete nastavit v General Settings(Obecných nastaveních).

Metrika plavání je k dispozici pouze v profilu plavání v bazénu. Pro získání plaveckého profilu musíte mít ve V800 nainstalován firmware minimálně verze 1.2.

Plavecké styly

V800 rozpozná váš plavecký styl a vypočítá metriky specifické pro tento styl, jakož i souhrnné hodnoty za celou tréninkovou jednotku.

V800 rozpoznává tyto plavecké styly:

 • Freestyle (Volný styl)
 • Backstroke (Znak)
 • Breaststroke (Prsa)
 • Butterfly (Motýlek)

Tempo a vzdálenost

Měření tempa a vzdálenosti vychází z délky bazénu, k získání přesných dat je proto potřeba, abyste vždy dbali na správné zadání jeho délky. V800 rozpozná, když provedete obrátku a tuto informaci využije k tomu, aby vám sdělil přesné tempo a vzdálenost.

Počet záběrů

Počet záběrů ukazuje, kolik záběrů uděláte za minutu nebo na délce bazénu. Může vám poskytnout více informací o vaší plavecké technice, rytmu a načasování.

Swolf

SWOLF (zkratka, vytvořená ze slov swimming (plavání) a golf) je nepřímá míra efektivity. SWOLF se vypočítává součtem dosaženého času a počtu záběrů, které uděláte, než přeplavete bazén na délku. Například 30 vteřin a 10 záběrů k přeplavání bazénu na délku se rovná skóre SWOLF 40. Obecně platí, že čím je hodnota SWOLF pro danou vzdálenost a styl nižší, tím jste efektivnější.

SWOLF je vysoce individuální a nemělo by se srovnávat se skóre SWOLF, kterého dosáhli druzí. Je to spíše osobní nástroj, který vám pomůže zlepšit a vypilovat techniku a nalézt optimální efektivitu plavání pro různé styly.

Volba délky bazénu

Je důležité, abyste správně nastavili délku bazénu, protože ta má vliv na výpočet tempa, vzdálenosti a počtu záběrů, i na vaše skóre SWOLF. Přednastavené délky jsou 25 metrů, 50 metrů a 25 yardů, ručně si však délku bazénu můžete přizpůsobit podle individuální potřeby. Minimální délka, kterou si můžete zvolit, je 20 metrů/yardů.

Zvolená délka bazénu se zobrazí v předtréninkovém režimu. Přejete-li si ji v tomto režimu změnit, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do nabídky Sport Profile (Sportovní profil), zadejte Pool length (Délka bazénu) a nastavte správnou délku. Změnit ji můžete také v Settings > Sport Profiles > Pool swimming > Pool length(Nastavení > Sportovní profily > Plavání v bazénu > Délka bazénu).

Zahájení tréninkové jednotky plavání v bazénu

 1. V časovém náhledu stiskněte tlačítko START , pro vstup do předtréninkového režimu, a přejděte na profil plavání v bazénu
 2. Zkontrolujte, zda máte správně nastavenou délku bazénu (zobrazenou na displeji).
 3. Stiskněte START pro spuštění nahrávání.

Poté, co doplavete

V tréninkovém přehledu sporttesteru V800 uvidíte

 • Průměrné a maximální tempo (tempo/100 metrů nebo tempo/100 yardů).
 • Informace o délce kola/etapy
 • Celkový přehled dle jednotlivých plaveckých stylů, v němž jsou uvedeny:

  • Swimming time (Zaplavaný čas)
  • Average and maximum heart rate (if a H7 heart rate sensor is used) (Průměrná a maximální srdeční frekvence (při použití snímače srdeční frekvence H7))
  • Average and maximum pace (pace/100 meters or pace/100 yards) (Průměrné a maximální tempo (tempo/100 metrů nebo tempo/100 yardů))
  • Stroke average (strokes/pool length and strokes/minute) (Průměrný počet záběrů (záběry/délka bazénu a záběry/minuta))

Po skončení tréninku se můžete podívat do podrobného rozpisu svého plavání ve webové službě Flow.

Další informace o metrice plavání viz.