Nacházíte se tady: Snímače > Snímač Polar LOOK Kéo Power Bluetooth® Smart

Snímač Polar LOOK Kéo Power Bluetooth® Smart

Spárování snímače Kéo Power s V800

Dříve než snímač Kéo Power spárujete, zkontrolujte, zda jste ho správně nainstalovali. Návod na montáž pedálů a instalaci snímačů naleznete v přibalené uživatelské příručce snímače Polar LOOK Kéo Power , nebo ve videonávodu.

 

Snímače je potřeba spárovat jeden po druhém, proto musíte při aktivaci Kéo Power provést párování dvakrát. Po spárování prvního snímače můžete okamžitě spárovat další, jeho výběrem ze seznamu. Zkontrolujte, zda je na zadní straně každého z vysílačů jeho ID, abyste měli jistotu, že oba vysílače byly spárovány.

Existují dva způsoby, jak snímač Keó Power spárovat s V800.

 1. Stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. Zatočte šlapadly pro probuzení snímačů.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar PWR xxxxxxxx . Zvolte Yes(Ano).
 4. Text Pairing completed (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo dokončeno.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair new device (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. Zatočte šlapadly pro probuzení snímačů. V800 začne vyhledávat snímač Kéo Power..
 3. Jakmile bude nalezen, na displeji se objeví text Polar PWR xxxxxxxx .
 4. Stiskněte tlačítko START, objeví se nápisPairing(Páruji).
 5. Text Pairing completed (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo dokončeno.

Nastavení výkonu ve sporttesteru V800

Přizpůsobte si výkon tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim tréninkovým potřebám. Nastavení výkonu můžete změnit v Settings > Sport profiles(Nastavení > Sportovní profily). Vyberte profil, který chcete změnit a zadejte Bike power settings(Nastavení cyklistického výkonu).

V Bike power settings (Nastavení cyklistického výkonu) naleznete:

 • Náhled výkonu: Zvolte Watts (W)(watty), Watts/kg (W/kg) (watty/kg) nebo % of FTP(% FTP).
 • Výkon, pohyblivý průměr: Nastavte si frekvenci nahrávání datových bodů vašeho výkonu. Vyberte si z 1, 3, 5,10, 15, 30 nebo 60 vteřin.
 • Nastavení hodnoty pro protokol FTP: Nastavte hodnotu pro FTP. Rozsah nastavení je 60 až 600 wattů.
 • Zjistěte si hraniční hodnoty výkonnostních pásem: Zjistěte si hraniční hodnoty svého výkonnostního pásma.

Kalibrace snímače Kéo Power

Před zahájením tréninku snímač Kéo Power zkalibrujte. Snímač se zkalibruje automaticky pokaždé, když se probudí snímače a je nalezen sporttester V800. Kalibrace trvá několik vteřin.

Na přesnost kalibrace má vliv teplota, proto dbejte na to, aby se teplota jízdního kola před kalibrací ustálila.

Kalibraci snímače Kéo Power proveďte následovně:

 1. Kalibraci začněte probuzením snímačů, tak, že zatočíte šlapadly, a potom zvolte na svém sporttesteru V800 předtréninkový režim.
 2. Držte kolo ve vzpřímené poloze a nepohybujte šlapadly, dokud nebude kalibrace dokončena.

Aby kalibrace mohla proběhnout správně:

 • Nezatěžujte v průběhu kalibrace žádným způsobem pedály.
 • Kalibraci nepřerušujte.

Po dokončení kalibrace zabliká na snímačích zelená LED dioda a můžete zahájit trénink.