Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Sledování aktivity

Sledování aktivity

V800 sleduje Vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a nepravidelnosti vašich pohybů, v kombinaci s vašimi fyzickými údaji, a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní mimo trénink.

Obdržíte cíl denní aktivity i rady, jak ho dosáhnout. V800 Vám rovněž připomene, abyste vstali a začali se hýbat, jestliže jste byli již příliš dlouho neaktivní. Sledujte svá data ve V800 nebo v aplikaci Polar Flow.

Cíl denní aktivity, který získáte z Polaru V800, vychází z celosvětových doporučení ohledně mírných i vysoce intenzivních aktivit, a také z výsledků výzkumu, který se zabývá negativními zdravotními dopady sedavého způsobu života. Cíl denní aktivity, který vám V800 poskytne, může být ve skutečnosti o něco vyšší, než naleznete ve většině doporučení. Kromě jedné hodiny mírné aktivity je pro splnění cíle denní aktivity u sporttesteru V800 důležitá i nízká aktivita.

Cíl denní aktivity vychází z vašeho fyzického nastavení a vašeho typického dne. Jestliže například pracujete v kanceláři, měli byste v běžném dni vyvinout přibližně čtyři hodiny nízké aktivity. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, má V800 vyšší nároky.

Údaje o aktivitě

V800 postupně zaplňuje lištu aktivity, na níž můžete sledovat svůj pokrok v dosahování svého denního cíle. Lištu aktivity můžete sledovat ve funkci Today's activity (Dnešní aktivita) , případně v časovém náhledu (displej hodinek změníte stisknutím a podržením UP).

Ve funkci Today's activity můžete vidět, jak jste dnes byli zatím aktivní, a získat radu, jak dosáhnout svého cíle.

 • Activity (Aktivita)
  • Active time(Aktivně strávený čas): Funkce Active time vám ukáže celkovou dobu, kdy jste prováděli tělesné pohyby, které jsou prospěšné pro vaše tělo a zdraví.
  • Calories(Kalorie): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a BMR (bazálním metabolismu, což je minimální metabolická aktivita, potřebná k zachování života). minimální metabolická aktivita potřebná k zachování života).
  • Steps(Kroky): Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků. Základní doporučení je stanovit si za cíl nejméně 10 000 kroků za den.

  V náhledu Activity (Aktivita) stiskněte tlačítko START. Bude vám ukázáno, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a BMR (bazálním metabolismu).

 • To go(Zbývá): V800 vám nabízí různé možnosti, jak splnit svůj cíl denní aktivity. Sdělí Vám, jak dlouho ještě musíte být aktivní, v závislosti na tom, zda jste si zvolili nízkou, střední nebo vysokou úroveň aktivity. Máte jeden cíl, ale celou řadu možností, jak ho dosáhnout. Cíl denní aktivity může být splněn při nízké, střední nebo vysoké intenzitě. Ve V800, 'up' (‚na nohou‘) znamená nízkou intenzitu, 'walking' (‚chůze‘) znamená střední intenzitu a 'jogging' (‚běh‘) znamená vysokou intenzitu. Ve webové službě Flow najdete další příklady nízké, střední a vysoké aktivity. Zvolte si svoji vlastní cestu k dosažení stanoveného cíle.

  Upozornění na nečinnost

  V800 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní.

  Jestliže jste se nehýbali již 55 minut, ukáže vám It's time to move (Je čas se hýbat). Vstaňte a najděte si způsob, jak být aktivní. Pokud nezačnete být fyzicky aktivní do pěti minut, dostanete známku nečinnosti.

  Toto upozornění si můžete zapínat a vypínat v Settings > General Settings > Inactivity alert (Nastavení > Obecná nastavení > Upozornění na nečinnost).

  Aplikace Polar Flow i webová služba Polar Flow vám ukáží, kolik upozornění na fyzickou nečinnost jste obdrželi. Můžete se tedy podívat na svůj denní režim a změnit ho tak, abyste žili aktivněji.

  Informace o spánku ve webové službě a aplikaci Flow

  Budete-li mít sporttester V800 u sebe i v noci, bude sledovat váš spánek. Není třeba aktivovat žádný spánkový režim. V800 automaticky pozná podle pohybů vašich zápěstí, že spíte.

  Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího dne. I když intervaly přerušení spánku, které trvají méně než jednu hodinu, nezpůsobí zastavení záznamu doby spánku, do doby spánku se nezapočítávají. Intervaly přerušení spánku, které jsou delší než jedna hodina, způsobí zastavení záznamu doby spánku.

  Doba spánku a jeho kvalita (vydatný / neklidný) jsou k nahlédnutí ve webové službě Flow a v aplikaci Flow, poté, co byl V800 synchronizován. Čas, po který spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenáván jako vydatný spánek. Čas, po který se ve spánku hýbete a měníte svoji polohu, je zaznamenáván jako neklidný spánek. Použitý algoritmus neprovádí jednoduchý součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým. Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.

  Informace o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek vám umožní vidět, jak v noci spíte, a zda váš spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak svůj spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.

  Údaje o aktivitě v aplikaci Flow

  S mobilní aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takříkajíc za pochodu a z V800 si je můžete do služby Polar Flow převádět bezdrátově.