Nacházíte se tady: Důležité informace > Bezpečnostní opatření

Upozornění

Tréninkový počítač V800 poskytuje ukazatele výkonnosti. Tréninkový počítač je zkonstruován k tomu, aby ukazoval úroveň fyzické námahy a regenerace v průběhu tréninku i po něm. Měří srdeční frekvenci, rychlost a vzdálenost. Měří rovněž kadenci běhu, je-li používán spolu s krokoměrem Polar Bluetooth® Smart, a kadenci jízdy na kole, je-li používán se snímačem kadence Polar Bluetooth® Smart. Není vyroben za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.

Tréninkový počítač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou preciznost.

Rušivé vlivy při tréninku

Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení.

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektronické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály. Pro řešení těchto problémů zkuste následující:

 1. Odepněte si hrudní pás se snímačem srdeční frekvence a používejte tréninkové vybavení, jako normálně.
 2. Pohybujte tréninkovým počítačem, dokud nenaleznete oblast, v níž se neobjevují žádné zbloudilé signály nebo nebliká symbol pro srdce. Rušení je často nejhorší přímo před displejem, zatímco nalevo či napravo od něj bývá rušení relativně malé.
 3. Znovu si připněte hrudní pás a pobývejte co nejvíce v tomto prostoru bez rušivých signálů.

Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení je po elektrické stránce příliš hlučné na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření srdeční frekvence. Více informací viz. www.polar.com/support.

Některé díly V800 jsou magnetické. Může přitahovat kovové předměty a jeho magnetické pole může ovlivňovat funkci kompasu. Abyste toto rušení eliminovali, doporučujeme nosit kompas na jedné paži (v úrovni hrudníku) a V800 na zápěstí druhé ruky. Do blízkosti V800 nedávejte kreditní karty, ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít ke smazání dat na nich uložených.

Minimalizace rizik při tréninku

Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.

 • Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
 • Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
 • Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
 • Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
 • Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
 • Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
 • Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
 • Kouříte?
 • Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na srdeční frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp., jakož i některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.

Poznámka! Výrobky od Polaru můžete používat i tehdy, jestliže používáte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zařízení. Teoreticky by nemělo být možné žádné rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků Polaru. V praxi nebyl nikdy zaznamenám případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových zařízení však nemůžeme poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiosmulátorů nebo s jinými implantovanými zařízeními. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků Polaru jakékoliv neobvyklé pocity, poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného zařízení, aby posoudil bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.

Máte-li alergii na jakoukoliv substanci, která přichází do kontaktu s kůží nebo máte-li podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si prosím materiály, uvedené v technické specifikaci. Aby nedošlo k jakémukoliv podráždění kůže snímačem srdeční frekvence, noste ho na tričku nebo na dresu. Tričko nebo dres však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby byla zajištěna správná funkce snímače.

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Tvar krokoměru Polar Bluetooth® Smart je navržen tak, aby se minimalizovala možnost, že by se o něco zachytil. Přesto však buďte opatrní, jestliže s krokoměrem poběžíte například houštím.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače srdeční frekvence a znečištění oděvu. Jestliže používáte parfém, opalovací krém nebo odpuzovač hmyzu, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým zařízením nebo se snímačem srdeční frekvence. Nenoste prosím oblečení, které může pouštět barvu a znečistit tréninkové zařízení (zejména pokud používáte tréninkové zařízení, které má světlou barvu).