Nacházíte se tady: Funkce > Barometr

Barometr

Funkce barometru zahrnují:

  • Měření nadmořské výšky, výstupu a sestupu (sjezdu)
  • teploty
  • sklonoměr (vyžaduje snímač rychlosti Bluetooth® Smart)

Sporttester V800 měří nadmořskou výšku s pomocí snímače atmosférického tlaku a naměřený tlak převádí na nadmořskou výšku. Toto je ten nejpřesnější způsob, jak měřit nadmořskou výšku a změny nadmořské výšky (stoupání / klesání) po kalibraci. Výstup a sestup (sjezd) jsou měřeny v metrech/stopách. Strmost stoupání a klesání je zobrazována v procentech a stupních a je při tréninku k dispozici pouze tehdy, když při jízdě na kole používáte snímač rychlosti Bluetooth® Smart.

Pro zachování přesnosti měření nadmořské výšky je potřeba ji nově zkalibrovat pokaždé, když máme k dispozici spolehlivý vztažný bod, například nějaký vrchol nebo údaj z topografické mapy, případně, když se nacházíme na úrovni moře. Lze nastavit rovněž automatickou kalibraci. Toto je vhodné zejména v případech, kdy každá tréninková jednotka začíná ve stejném prostředí. Naměřené hodnoty nadmořské výšky mohou být ovlivněny změnami tlaku, způsobenými proměnlivostí počasí nebo klimatizací.

Indikovaná teplota je teplota vašeho V800. Nosíte-li V800 na zápěstí, teplota vašeho těla ovlivní naměřenou teplotu. Pro získání přesné hodnoty teploty vzduchu V800 na 15-20 minut odložte.

Nadmořská výška je automaticky kalibrována pomocí GPS. Dokud není zkalibrována, tak je zobrazena šedou barvou. Pro získání co nejpřesnější hodnoty nadmořské výšky se doporučuje provést ruční kalibraci, pokaždé, když znáte svoji aktuální nadmořskou výšku. Ruční kalibraci lze provést v předtréninkovém náhledu nebo v rychlém menu tréninkového náhledu. Další informace Quick Menu (Rychlé menu)