Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Pairing (Párování)

Snímače, které jsou kompatibilní s V800, používají bezdrátovou technologii Bluetooth Smart ®. Než budete moci začít používat nový snímač srdeční frekvence, cyklosnímač nebo mobilní zařízení (např. smartphone nebo tablet), musíte tato zařízení nejprve spárovat s vaším sporttesterem V800. Spárování vám zabere pouze několik vteřin a zajistí vám, že V800 bude přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení, čímž také umožní nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě nezapomeňte provést spárování ještě doma, abyste předešli rušení, způsobenému přenosem dat.

Spárování snímače srdeční frekvence se sporttesterem V800

There are two ways to pair a heart rate sensor with your V800:

 1. Připněte si snímač srdeční frekvence a stiskněte tlačítko START v časovém náhledu pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. To pair, touch your sensor with V800 is displayed,(Pro spárování se dotkněte snímače svým V800), dotkněte se snímače srdeční frekvence svým V800 a počkejte, až bude detekován.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar H7 xxxxxxxx. Zvolte Yes (Ano).
 4. Po dokončení spárování se objeví nápis Pairing completed.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair other device (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. V800 začne vyhledávat snímač srdeční frekvence.
 3. Jakmile bude snímač srdeční frekvence nalezen, zobrazí se jeho identifikační čísloPolar H7 xxxxxxxx.
 4. Stiskněte tlačítko START, objeví se nápis Pairing (Páruji).
 5. Po dokončení spárování se objeví nápis Pairing completed.

Spárování krokoměru, snímače rychlosti nebo snímače kadence se sporttesterem V800

Před spárováním krokoměru, snímače rychlosti nebo snímače kadence zkontrolujte, zda byly správně nainstalovány. Více informací o tom, jak tyto snímače nainstalovat, naleznete v jejich uživatelských manuálech.

Existují dva způsoby, jak můžete snímač spárovat s V800:

 1. Stiskněte tlačítko START v časovém náhledu pro vstup do předtréninkového režimu.

 2. V800 začne vyhledávat váš snímač.

  • Krokoměr: Dotkněte se krokoměru svým V800 a vyčkejte, až bude nalezen.

  • Snímač kadence: Několikrát zatočte šlapadlem, pro aktivaci snímače. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač byl aktivován.

  • Snímač rychlosti: Snímač aktivujte několikerým otočením kola. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač byl aktivován.

 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx. Zvolte Yes (Ano).

 4. Po dokončení spárování se objeví nápis Pairing completed.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair other device (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. V800 začne vyhledávat váš snímač.

 3. Jakmile bude snímač nalezen, zobrazí se jeho identifikační číslo Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx.
 4. Stiskněte tlačítko START, objeví se nápis Pairing (Párování).

 5. Po dokončení párování se objeví nápis Pairing completed.

Pro více informací o párování jednotlivých druhů snímačů viz. Snímače

Spárování váhy od Polaru se sporttesterem V800

Existují dvě možnosti, jak váhu od Polaru spárovat se sporttesterem V800.

 1. Postavte se na váhu. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
 2. Po pípnutí začne na displeji váhy blikat ikonka Bluetooth, což signalizuje, že bylo navázáno spojení. Váha je připravena ke spárování se sporttesterem V800.
 3. Stiskněte a na dvě vteřiny podržte na sporttesteru V800 tlačítko ZPĚT a počkejte, dokud vám displej neoznámí, že spárování bylo dokončeno.

nebo

 1. Jděte do General Settings > Pair and sync > Pair other device (Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovat další zařízení) a stiskněte START.
 2. V800 začne vaši váhu vyhledávat.
 3. Postavte se na váhu. Na displeji se zobrazí vaše hmotnost.
 4. Jakmile bude váha nalezena, na displeji V800 se zobrazí ID zařízení Polar scale xxxxxxxx (Váha od Polaru xxxxxxxx).
 5. Stiskněte START, zobrazí se text Pairing (Probíhá párování).
 6. Po skončení se zobrazí text Pairing completed (Spárování dokončeno).

Váhu lze spárovat se sedmi různými zařízeními od Polaru. Jakmile počet spárovaných zařízení překročí sedm, první spárování bude odstraněno a nahrazeno.

Spárování mobilního zařízení se sporttesterem V800

Než začnete s párováním mobilního zařízení, tak si otevřete účet u Polaru, pokud ho ještě nemáte, a stáhněte si aplikaci Flow z App Store nebo z Google Play. Nezapomeňte si také do svého počítače stáhnout a nainstalovat software FlowSync z adresy flow.polar.com/start, a zaregistrovat svůj sporttester V800 ve webové službě Flow.

Než spustíte párování, zkontrolujte si, zda máte na svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth a vypnutý letecký režim.

Spárování mobilního zařízení:

 1. Otevřte si na svém mobilním zařízení aplikaci Flow a přihlašte se na účet Polaru.
 2. Počkejte, až se na vašem mobilním zařízení zobrazí oznámení , abyste počkali na připojovaný produkt (Searching for Polar V800) (Hledám Polar V800).

 3. V časovém režimu V800 stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT.
 4. Connecting to device (Připojuji se k zařízení) je text, který se zobrazí, následován textem Connecting to app(Připojuji se k aplikaci).
 5. Přijměte žádost o spárování od Bluetooth na svém mobilním zařízení a zadejte PIN, který se zobrazí na Vašem V800.
 6. Po dokončení spárování se objeví nápis Pairing completed.

Zrušení spárování

Spárování se snímačem nebo mobilním zařízením zrušíte následovně:

 1. Jděte na Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovaná zařízení) a stiskněte START.
 2. Vyberte zařízení, které chcete odstranit ze seznamu a stiskněte START..
 3. Zobrazí se dotaz Delete pairing? (Zrušit spárování?) Zadejte Yes (Ano) a stiskněte START.
 4. Po dokončení se objeví nápis Pairing deleted(„Párování zrušeno“).