Nacházíte se tady: Funkce > GPS > Průvodce trasou

Průvodce trasou

Funkce průvodce trasou vás povede trasami, které jste si nahráli při předchozích trénincích, anebo trasami, které si nahráli jiní uživatelé webové služby Flow a podělili se o ně.

Jakmile zahájíte tréninkovou jednotku se zapnutou funkcí průvodce trasou, V800 vás povede přímo na výchozí stanoviště, pomocí směrové šipky, podobně jako při funkci zpět na začátek. K tomu, aby mohl být průvodce spuštěn, musíte jít nejprve na výchozí stanoviště svojí trasy. Jakmile dorazíte na výchozí stanoviště, V800 vás provede celou trasou, až do cíle. Zobrazované informace vás nenechají při tréninku zabloudit.

Směrové znaky na displeji

  • Kroužek ukazuje vaši polohu (jestliže je kroužek prázdný, odchýlili jste se z trasy)
  • Šipka ukazuje správný směr
  • Postupně se zobrazují další úseky trasy

Přidání trasy do Polaru V800

Abyste do svého V800 mohli přidat trasu, musíte si ji nejprve uložit do oblíbených ve webové službě Flow v náhledu Explore , anebo do analytického náhledu tréninkové jednotky, a potom ji převést do V800.

Více informací o oblíbených viz. Oblíbené

Více informací o zahájení tréninku s průvodcem trasou viz. Zahájení tréninku