Nacházíte se tady: Snímače > Krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Spárování krokoměru se sporttesterem V800

Zkontrolujte si, zda máte krokoměr na botě dobře upevněný. Více informací o tom, jak krokoměr nastavit, naleznete v návodu na jeho použití.

Existují dva způsoby, jak lze krokoměr spárovat s V800:

 1. Stiskněte START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. Dotkněte se krokoměru sporttesterem V800 a vyčkejte, až bude zachycen jeho signál.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar RUN xxxxxxxx . Zvolte Yes(Ano).
 4. Text Pairing completed (Spárování dokončeno) vám oznámí, že spárování bylo dokončeno.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair new device (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. V800 začne krokoměr vyhledávat.
 3. Jakmile bude krokoměr nalezen, na displeji se objeví Polar RUN xxxxxxxx .
 4. Stiskněte START, objeví se nápis Pairing (Páruji).
 5. Text Pairing completed (Spárování dokončeno) Vám oznámí, že spárování bylo dokončeno.

Kalibrace krokoměru

Kalibrací krokoměru se zvýší přesnost měření rychlosti/tempa a vzdálenosti. Krokoměr doporučujeme zkalibrovat před první použitím, a také v případě, že jste významně změnili svůj běžecký styl, anebo jste zásadně změnili umístění krokoměru na botě (např. když máte nové boty nebo když krokoměr přemístíte z pravé boty na levou). Kalibrace by měla být provedena při rychlosti, kterou obvykle běháte. Jestliže rychlost běhu střídáte, pak by kalibrace měla být provedena při vaší průměrné rychlosti. Krokoměr můžete zkalibrovat ručně nebo automaticky.

Při tréninku s krokoměrem můžete používat data z GPS nebo z vlastního krokoměru. Pro nastavení jděte na Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Choose sensor for speed(Nastavení > Sportovní profily > Běh > Krokoměr > Zvolit snímač rychlosti) a zadejte Stride sensor (Krokoměr) nebo GPS.

Ruční kalibrace

Ruční kalibraci můžete provést dvěma způsoby. Můžete uběhnout nějakou trasu, kterou již znáte, a v Quick menu(Rychlém menu) si nastavit správnou vzdálenost. Kalibrační faktor můžete nastavit i ručně, jestliže znáte nějaký faktor, který vám poskytne přesnou vzdálenost.

Správné nastavení délky kola/etapy

 1. V časovém náhledu stiskněte START pro otevření předtréninkového režimu a přejděte na Running profile (Běžecký profil) .
 2. Zahajte trénink a uběhněte vzdálenost, o níž víte, že je delší než 400 metrů.
 3. Po uběhnutí této vzdálenosti stiskněte START, pro záznam kola/etapy.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick menu (Rychlého menu) a vyberte Stride sensor > Calibration > Manual > Set correct lap distance(Krokoměr > Kalibrace > Manuální > Nastavit správnou vzdálenost kola/etapy).
 5. Zadejte skutečnou vzdálenost, kterou jste uběhli. Kalibrační faktor byl aktualizován.

Nastavení faktoru

Pro ruční kalibraci krokoměru nastavením faktoru zadejte Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Manual > Set factor:(Nastavení > Sportovní profily > Běh > Krokoměr > Kalibrace > Ruční > Nastavit faktor): Jestliže již znáte faktor, který vám udává přesnou vzdálenost. Calibrated. (Zkalibrováno). Po dokončení se zobrazí text Factor: xxxx.

Ruční kalibraci můžete zahájit i v průběhu tréninku, jestliže při něm používáte krokoměr. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick menu (Rychlého menu), a potom zadejte Stride sensor > Calibration > Manual(Krokoměr > Kalibrace > Ruční).

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace krokoměru se provádí z dat pořízených GPS a probíhá na pozadí. Kalibrační faktor je aktualizován, jestliže hodnota vzdálenosti naměřená pomocí GPS se liší o více než tři procenta od hodnoty vzdálenosti naměřené krokoměrem. Po automatické kalibraci proběhne aktualizace a správné zobrazení aktuálního tempa, délky kroku a kumulativní vzdálenosti. Vaše rychlost se bude na displeji zobrazovat šedým písmem, dokud nepřekonáte kalibrační vzdálenost. Jestliže později zkalibrujete krokoměr ručně, kalibrační faktor vycházející z dat GPS bude přepsán.

Automatická kalibrace nastává po 100 metrech. Při kalibrační vzdálenosti 500 m je potřeba splnit tato kritéria:

 • K dispozici musí být alespoň šest satelitů.
 • Rychlost musí být nejméně 7 km/h.
 • Překonaný výškový rozdíl při výstupu a sestupu je menší než 30 metrů.

Pro automatickou kalibraci snímače zadejte

 • Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Automatic (Nastavení > Sportovní profily > Běh> Krokoměr > Kalibrace > Automatická)

Automatickou kalibraci můžete zahájit i v průběhu tréninku, jestliže při něm používáte krokoměr. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick menu (Rychlého menu), a potom zadejte Stride sensor > Calibration > Automatic(Krokoměr > Kalibrace > Automatická).

Kadence běhu a délka kroku

Kadence* je počet doteků chodidla, na němž je připevněn krokoměr,* se zemí za minutu. Délka kroku* je průměrná délka jednoho kroku. Je to vzdálenost mezi pravým a levým chodidlem při kontaktu se zemí. Rychlost běhu = 2 * délka kroku * kadence. Existují dva způsoby, jak zrychlit běh: Zvýšit kadenci pohybu nohou, anebo dělat delší kroky. Elitní běžci na dlouhé tratě obvykle běhají s vysokou kadencí 85-95. Při běhu do kopce bývá kadence nižší. Při běhu z kopce se zvyšuje. Běžci si upravují délku kroku, aby byli rychlejší: s větší délkou kroku se zvyšuje rychlost. Avšak jedna z častých chyb začátečníků je, že dělají příliš dlouhé kroky. Nejefektivnější délka kroku je přirozená délka – taková, která je nejpohodlnější. Při závodech poběžíte rychleji, když budete posilovat svaly na nohou, aby vás poháněly kupředu delšími kroky.

Měli byste pracovat také na efektivitě kadence. Zlepšovat kadenci není snadné, ale při správném tréninku se vám to podaří a budete podávat maximální výkony. Pro rozvoj kadence je potřeba trénovat neuromuskulární spojení - a to přiměřeně často. Pro začátek je dobré trénovat kadenci jedenkrát týdně. Začleňte práci na zlepšování kadence do svého programu i po zbytek týdne. Do dlouhého nevysilujícího běhu můžete chvílemi zařadit i rychlejší kadenci. Účinný způsob, jak zoptimalizovat délku kroku je specifický silový trénink, například běh do kopce, běh v hlubokém písku nebo běh do schodů. Šestitýdenní tréninkové období, jehož součástí je silový trénink, by mělo přinést nezanedbatelné zlepšení délky kroku. A pokud bude zkombinováno s prací na zrychlení pohybu nohou (například ujití 5 km trasy krátkými kroky při maximálním tempu), mělo by se dostavit rovněž znatelné zvýšení celkové rychlosti.