Nacházíte se tady: Trénink > Status (Stav)

Status (Stav)

Pro informace, v jakém stavu se nacházíte, přejděte na Status (Stav). Ve funkci Status (Stav) naleznete:

Míru regenerace

Ta ukazuje, nakolik jste zregenerovaní, a kdy dosáhnete dalšího stupně regenerace.

Více informací viz. Míra regenerace, vypočítávaná z aktivity, zaznamenávané sedm dní v týdnu, 24 hodin denně

Daily activity (Denní aktivitu)

Ta ukazuje, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a BMR (bazálním metabolismu, což je minimální metabolická aktivita, potřebná k zachování života).

Týdenní přehledy

Ukazují celkovou délku tréninku, překonanou vzdálenost a dobu setrvání v jednotlivých pásmech srdeční frekvence v daném týdnu.