Nacházíte se tady: Začínáme > Synchronizace

Synchronizace

Data ze svého tréninkového počítače V800 můžete převádět prostřednictvím softwaru FlowSync přes kabel USB nebo bezdrátově pomocí technologie Bluetooth Smart® v aplikaci Polar Flow. K tomu, abyste mohli převádět data mezi V800 a webovou službou a aplikací Flow, musíte mít otevřený účet u firmy Polar a nainstalovaný software FlowSync. Jděte na flow.polar.com/start, otevřte si účet u Polaru ve webové službě Polar Flow a stáhněte si a nainstalujte do svého osobního počítače software FlowSync. Do mobilu si aplikaci Flow můžete stáhnout z App Store nebo z Google Play.

Nezapomínejte na synchronizaci a aktualizaci svých dat mezi V800, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoliv.

Synchronizace dat s aplikací Flow.

Před započetím synchronizace je potřeba:

 • Mít účet u Polaru a staženou aplikaci Flow
 • Mít tréninkový počítač V800 zaregistrovaný ve webové službě Flow a nejméně jedenkrát provedenou synchronizaci dat prostřednictvím softwaru FlowSync.
 • Mít na svém mobilním zařízení zapnutý Bluetooth a vypnutý letecký režim. Mít V800 spárovaný s mobilním telefonem. Více informací viz. Pairing (Párování)

Existují dva způsoby, jak můžete svá data synchronizovat:

  Přihlašte se do aplikace Flow a stiskněte a podržte tlačítko ZPĚTna svém V800. Zobrazí se informace Connecting to device (Připojuji se k zařízení), následovaná Connecting to app(Připojuji se k aplikaci). Po dokončení se objeví nápis Syncing completed (Synchronizace dokončena).

nebo

 1. Přihlašte se do aplikace Flow, jděte do Settings > General settings > Pair and sync > Sync data (Nastavení > Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Synchronizovat data) a stiskněte tlačítko START na V800.
 2. Zobrazí se informace Connecting to device (Připojuji se k zařízení), následovaná Connecting to app(Připojuji se k aplikaci).
 3. Po dokončení se objeví nápis Syncing completed (Synchronizace dokončena).

Když synchronizujete V800 s aplikací Flow, Vaše tréninková data a záznamy Vaší aktivity jsou také automaticky zálohovány do webové služby Flow přes internetové připojení.

Pro podporu a více informací o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, jděte na www.polar.com/en/support/Flow_app

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync.

Pro synchronizaci dat s webovou službou Flow potřebujete software FlowSync. Jděte na flow.polar.com/start a stáhněte si ji a nainstalujte předtím, než se pustíte do synchronizace.

 1. Zapojte kabel USB do svého počítače a zacvakněte konektor do V800. Zkontrolujte, zda je spuštěn software Flow Sync.
 2. Na počítači se otevře okno FlowSync a spustí se synchronizace.
 3. Po dokončení se objeví nápis Dokončeno.

Pokaždé, když připojíte V800 ke svému počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a uloží veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmware, FlowSync vás na to upozorní a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Jestliže změníte nastavení ve webové službě Flow, když máte V800 připojený k počítači, stiskněte tlačítko synchronizovat, aby FlowSync převedl nastavení do Vašeho V800.

Pro podporu a více informací o tom, jak používat službu Flow web, jděte na www.polar.com/en/support/flow

Pro podporu a více informací o tom, jak používat software FlowSync, jděte na www.polar.com/en/support/FlowSync