Nacházíte se tady: Funkce > Funkce Multisport

Multisport (Multisportovní trénink)

Funkce Multisport (Multisportovní trénink) umožňuje zahrnout do tréninkové jednotky více různých sportů a plynule přepínat mezi jednotlivými disciplínami, aniž by bylo přerušeno nahrávání. V průběhu multisportovní tréninkové jednotky jsou automaticky sledovány doby přechodu mezi jednotlivými sporty, takže máte možnost vidět, jak dlouho vám trvalo přejít od jednoho sportu k jinému.

Existují dva různé způsoby, jak provádět multisportovní trénink: pevný a volný. Při pevném multisportovním tréninku (dle nastavených multisportovních profilů v seznamu sportovních disciplín), jako je např. trénink v triatlonu, je pořadí jednotlivých sportů neměnné. Při volném multisportovním tréninku si můžete zvolit, které sportovní disciplíny a v jakém pořadí budete trénovat, tak, že si je vyberete v seznamu. Můžete také přepínat mezi jednotlivými sporty.

Informace o zahájení multisportovního tréninku viz. Zahájení tréninku