Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení hodinek

Nastavení hodinek

Pro vstup do nastavení hodinek a jeho změnu přejděte na Settings > Watch settings (Nastavení > Nastavení hodinek)

Ve funkci Watch settings(Nastavení hodinek) naleznete:

  • Alarm(Budík)
  • Time(Čas)
  • Date(Datum)
  • Week's starting day(První den v týdnu)
  • Watch face (Ciferník hodinek)

Alarm (Budík)

Nastavte opakování zvonění:Off, Once, Monday to Friday (Vypnuto, Jedenkrát, Od pondělí do pátku) nebo Every day(Každý den). Vyberete-li si Once, Monday to Friday (Jedenkrát, od pondělí do pátku) nebo Every day(Každý den), nastavte rovněž čas zvonění.

Když je budík zapnutý, v pravém horním rohu se v časovém režimu objeví ikonka budíku.

Time (Čas)

Nastavte časový formát: 24 h nebo 12 h. Potom nastavte čas.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je čas aktualizován automaticky z této služby.

Date (Datum)

Nastavte datum. Nastavte rovněž Date format(Formát data), můžete si vybrat z mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy(mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr)anebo (rrrr.mm.dd).

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je čas aktualizován automaticky z této služby.

První den v týdnu

Vyberte první den každého týdne Zvolte si Monday, Saturday (pondělí, sobota) nebo Sunday(neděle).

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow je první den v týdnu aktualizován automaticky z této služby.

Watch face (Ciferník hodinek)

Vyberte si ciferník hodinek: Date and time(Datum a čas), Your name and time(Vaše jméno a čas), Analog(Analogový) nebo Dig(Digitální).