Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Polar V800 má zabudovanou nabíjecí baterii. Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300 krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách. Baterii sporttesteru V800 nenabíjejte, jestliže je mokrá. Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než -10 °C a vyšších než +50 °C.

Společnost Polar by Vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady a tam, kde je to možné, využili samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Snímač srdeční frekvence Polar H7 má uživatelsky vyměnitelnou baterii. Budete-li si baterii vyměňovat sami, řiďte se prosím pečlivě instrukcemi v oddíle Výměna baterie snímače srdeční frekvence

Baterie snímače rychlosti Bluetooth Smart® a snímače kadence Bluetooth Smart® nejsou vyměnitelné. Tyto snímače jsou firmou Polar zapečetěné, za účelem jejich maximální mechanické životnosti a spolehlivosti. Snímače jsou napájeny bateriemi s dlouhou životností. Pro nákup nového snímače kontaktujte autorizované servisní středisko firmy Polar nebo maloobchodního prodejce.

Informace o baterii krokoměru Polar Bluetooth Smart®, naleznete v uživatelské příručce konkrétního výrobku.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dojde-li ke spolknutí baterie, okamžitě zavolejte lékaře. Použité baterie by se měly likvidovat v souladu s místními předpisy.