Nacházíte se tady: Polar Flow > Webová služba Polar Flow > Tréninkové cíle

Tréninkové cíle

Stanovte si podrobné tréninkové cíle ve webové službě Flow a uložte si je ve svém tréninkovém počítači V800, prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. V průběhu tréninku se můžete snadno řídit pokyny z vašeho zařízení.

 • Quick Target(Rychlý cíl): Zadejte jednu hodnotu. Za cíl si zvolte délku trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií.
 • Race Pace Target (Cíl závodního tempa): Přijměte výzvu a pokuste se dosáhnout cílového času na stanovenou vzdálenost – uběhněte například 10 km za 45 minut – nebo se pokuste o udržení stálého tempa. Zadejte dvě z těchto hodnot a třetí bude zadána automaticky.
 • Phased Target(Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jako cíl jinou délku trvání nebo vzdálenost a intenzitu.
 • Favorites(Oblíbené): Stanovte si nějaký cíl na základě cíle, který máte již uložený v Favorites(Oblíbených).

Nezapomeňte si své tréninkové cíle uložit do sporttesteru V800 z webové služby Flow, prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud si je neuložíte, pak je budete moci vidět pouze v diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených.

Stanovení tréninkového cíle

  Jděte do Diary(Diáře) a klikněte na Add(Přidat) > Training target(Tréninkový cíl). V náhledu Add training target (Přidat tréninkový cíl) zadejte Quick(Rychlý), Race Pace(Závodní tempo), Phased(Fázovaný) nebo Favorite(Oblíbený).

Quick Target (Rychlý cíl):

 1. Zadejte Quick(Rychlý)
 2. Zadejte Sport, zadejte Target name (Pojmenování cíle - vyžadováno), Date (Datum - volitelný údaj) a Time(Čas - volitelný údaj) a jakékoliv Notes (Poznámky - volitelný údaj), pokud si přejete nějaké přidat.
 3. Zadejte jednu z těchto hodnot: délka trvání, vzdálenost nebo výdej kalorií. Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
 4. Klikněte na Save (Uložit) pro přidání cíle do svého Diary(Diáře) nebo na ikonu čímž ho přidáte do Favorites(Oblíbených).

Race Pace Target (Cíl závodního tempa):

 1. Zadejte Race Pace(Závodní tempo)
 2. Zadejte Sport, zadejte Target name (Pojmenování cíle - vyžadováno), Date (Datum - volitelný údaj) a Time(Čas - volitelný údaj) a jakékoliv Notes (Poznámky - volitelný údaj), které si přejete přidat.
 3. Zadejte jednu z těchto hodnot: délka trvání, vzdálenost nebo Závodní tempo.
 4. Klikněte na Save (Uložit) pro přidání cíle do svého Diary(Diáře) nebo na ikonu čímž ho přidáte do Favorites(Oblíbených).

Phased Target (Fázovaný cíl):

 1. Zadejte Phased(Fázovaný)
 2. Zadejte Sport, zadejte Target name (Pojmenování cíle - vyžadováno), Date (Datum - volitelný údaj) and Time(Čas - volitelný údaj) a jakékoliv Notes (Poznámky - volitelný údaj), které si přejete přidat.
 3. Přidejte k cíli jednotlivé fáze. Pro každou fázi zvolte délku jejího trvání, ruční nebo automatické spuštění následující fáze a intenzitu.
 4. Klikněte na Save (Uložit) pro přidání cíle do svého Diary(Diáře) nebo na ikonu čímž ho přidáte do Favorites(Oblíbených).

Favorites (Oblíbené)

Jestliže jste si stanovili nějaký cíl a přidali si ho do oblíbených, můžete ho používat jako plánovaný cíl.

 1. Zadejte Favorites(Oblíbené). Zobrazí se vaše oblíbené tréninkové cíle.
 2. Klikněte na oblíbený cíl, který si chcete nastavit jako šablonu
 3. Zadejte Sport, zadejte Target name (Pojmenování cíle - vyžadováno), Date (Datum - volitelný údaj) a Time(Čas - volitelný údaj) a jakékoliv Notes (Poznámky - volitelný údaj), pokud chcete nějaké přidat.
 4. Pokud si přejete, můžete si cíl upravit nebo ho ponechat tak, jak je.
 5. Klikněte na Update changes (Aktualizovat změny) pro uložení změn v oblíbených. Klikněte na Add to diary (Přidat do diáře) pro přidání cíle do svého Diary (Diáře) bez aktualizace oblíbených.

Po uložení tréninkových cílů ve sporttesteru V800 naleznete: Plánované tréninkové cíle v Diary (Diáři)(na současný týden a další 4 týdny) Tréninkové cíle uvedené jako oblíbené ve funkci Favorites (Oblíbené) Když začínáte trénink, vstupte do svého cíle z Diary (Diáře) nebo zFavorites(Oblíbených). Informace o zahájení tréninku s tréninkovým cílem viz. Zahájení tréninku