Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Tréninková zátěž

Tréninková zátěž

Funkce Training load (Tréninková zátěž) je textová zpětná vazba, vypovídající o namáhavosti konkrétní tréninkové jednotky. Výpočet tréninkové zátěže je založen na spotřebě hlavních zdrojů energie (karbohydrátů a proteinů) při cvičení. Umožňuje mezi sebou vzájemně porovnávat tréninkovou zátěž při různých druzích tréninkových jednotek. Abychom umožnili přesnější srovnávání jednotlivých tréninkových jednotek, převedli jsme tréninkovou zátěž na ukazatel odhadnuté průměrné potřeby regenerace.

Funkce tréninkové zátěže bere v úvahu různé faktory, které mají vliv na Vaši tréninkovou zátěž a na odhadovanou potřebu regenerace. Mezi tyto faktory patří HR sit (srdeční frekvence v sedě), HRmax (maximální srdeční frekvence),, VO2max (maximální spotřeba kyslíku), pohlaví, věk, výška, hmotnost a frekvence tréninku. Na tento výpočet mají rovněž vliv aerobní a anaerobní práh (tyto lze nastavit ve webové službě Flow), srdeční frekvence při tréninku a délka tréninkové jednotky. Při výpočtu ukazatelů tréninkové zátěže a potřeby regenerace se k namáhavosti provozovaného sportu připočítává ještě faktor, který je specifický pro každý jednotlivý sport.

Po každém tréninku získáte v tréninkovém přehledu popis své tréninkové zátěže a odhadovaný čas na potřebnou regeneraci.

V následující tabulce naleznete odhadovanou potřebu regenerace při různých stupních tréninkové zátěže.

Podrobnější vizuální hodnocení své tréninkové zátěže a regenerace naleznete ve webové službě Flow.