Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

Navlékněte si snímač srdeční frekvence a nezapomeňte ho spárovat, stejně tak, jako i všechny ostatní kompatibilní snímače, se sporttesterem V800.

1. Začněte stisknutím tlačítka START pro vstup do předtréninkového režimu.

Zadejte sportovní disciplínu.

2. Zvolte sportovní profil.

Přejete-li si před zahájením tréninku (v předtréninkovém režimu) změnit nastavení sportovních profilů, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick Menu (Rychlého menu). Pro návrat do předtréninkového režimu stiskněte tlačítko ZPĚT.

Počkejte, dokud sporttester V800 nedetekuje GPS a volitelné snímače.

3. Jestliže jste aktivovali funkci GPS a/nebo spárovali volitelný snímač*, V800 začne automaticky vyhledávat příslušné signály.

Zůstaňte v předtréninkovém režimu, dokud V800 nezachytí signály snímačů a vaši srdeční frekvenci. Jakmile budou tyto signály zachyceny, vedle ikony příslušného snímače se objeví nápis OK.

4. Zastavte se a nehybně stůjte, dokud V800 nezachytí satelitní signály. Procentní hodnota, zobrazená vedle ikonky GPS, ukazuje, kdy je GPS připravena k použití. Jakmile tato hodnota dosáhne 100 %, objeví se nápis OK a sporttester je připraven k použití.

Pro zachycení satelitních signálů GPS vyjděte ven a jděte dále od vysokých budov a stromů. Noste Sporttester V800 na zápěstí displejem vzhůru. Držte ho v horizontální poloze před sebou a dále od hrudi. Při hledání signálu držte paži v nehybné poloze, zdviženou nad úrovní hrudníku.

V800 používá technologii SiRFInstantFix™ pro předpověď pozice satelitu, díky čemuž dokáže satelitní signál zachytit velice rychle. Přesně předpovídá pozici satelitu až na tři dny dopředu a umožňuje tak najít satelitní signály během 5-10 vteřin.

Abyste z GPS dostali co nejlepší výkon, noste sporttester V800 na zápěstí displejem vzhůru. Vzhledem k umístění antény GPS na V800 nedoporučujeme, aby displej byl na spodní straně zápěstí. Pokud budete mít V800 uchycený na řídítkách jízdního kola, opět dbejte na to, aby displej směřoval vzhůru.

5. Jakmile V800 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Recording started (Záznam spuštěn) a můžete začít trénovat.

V průběhu nahrávání tréninku můžete měnit tréninkový náhled pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ. Pro změnu nastavení, bez nutnosti pozastavit záznam tréninku, stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ a vstupte do funkce Quick menu (Rychlé menu). Pro více informací viz. Quick Menu (Rychlé menu)

*Mezi volitelné snímače patří krokoměr Polar Bluetooth® Smart, snímač kadence Polar Bluetooth® Smart a snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart.

Zahájení multisportovního tréninku

Před zahájením multisportovní tréninkové jednotky si zkontrolujte, zda máte nastaveny sportovní profily pro každý ze sportů, které budete trénovat. Více informací viz. Sport Profiles (Sportovní profily)

1. Začněte stisknutím tlačítka START.

2. Zvolte Triathlon(Triatlon), Free multisport (Volné multisportovní disciplíny) nebo kterýkoliv jiný multisportovní profil (sportovní profily lze doplňovat ve webové službě Flow).

3. Jakmile V800 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Recording started (Záznam spuštěn) a můžete začít trénovat.

4. Pro změnu sportovní disciplíny stiskněte tlačítko BACK (ZPĚT) čímž vstoupíte do přechodového režimu.

5. Vyberte si další sport, stiskněte tlačítko START a pokračujte v tréninku.

Více informací o multisportovním tréninku viz. Multisport (Multisportovní trénink)

Zahájení tréninkU s funkcí Training Target (Tréninkový cíl)

 1. Začněte vstupem do funkce Diary (Diář) nebo Favorites(Oblíbené).

 2. Ve funkci Diary (Diář) zadejte datum, kdy plánujete dosažení cíle a stiskněte tlačítko START, potom vyberte cíl ze seznamu a stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

  nebo

  Ve funkci Favorites(Oblíbené) vyberte cíl ze seznamu a stiskněte START. Zobrazí se veškeré poznámky, které jste si ohledně cíle zapsali.

 3. Stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu a vyberte sportovní profil, který chcete použít.

 4. Jakmile V800 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Recording started (Záznam spuštěn) a můžete trénovat.

Více informací o tréninkových cílech viz. Tréninkové cíle

Zahájení tréninku s funkcí Route Guidance (Průvodce trasou)

 1. Na hodinkách V800 vyberte volbu Favorites (Oblíbené) a stiskněte START.
 2. Vyberte trasu ze seznamu a stiskněte START.
 3. Zvolte, kde chcete zahájit trasu: Route start (original direction)(Začátek trasy (původní směr)), Nearest route point (original direction)(Nejbližší bod na trase (původní směr)), Nearest route point (reverse direction)(Nejbližší bod na trase (opačný směr)) nebo Route (reverse direction)(Trasa (opačný směr)) a stiskněte START.
 4. Vyberte sportovní profil, který chcete použít, a stiskněte START.
 5. Hodinky V800 vás k trase dovedou a budou vás informovat, jakmile dorazíte na začátek.
 6. Poté můžete vyrazit.

Zahájení tréninku s funkcí Race Pace („Závodní tempo“)

 1. Nejprve vstupte do funkce Favorites(Oblíbené).

 2. Zvolte Race pace (Závodní tempo) a stiskněte START. Nastavte si cílovou vzdálenost v km/m a cílový čas.

 3. Stiskněte START pro vstup do předtréninkového režimu a vyberte sportovní profil, který chcete použít.

 4. Jakmile V800 nalezne všechny potřebné signály, stiskněte tlačítko START. Na displeji se objeví Recording started (Záznam spuštěn) a můžete trénovat.

Více informací o závodním tempu viz. Race Pace (Závodní tempo)

Zahájení tréninku s funkcí Route Guidance (Průvodce trasou)

Jako průvodce fázemi tréninku a regenerace si můžete nastavit jeden opakovací nebo dva alternující časovače, vytvořené v závislosti na čase a/nebo vzdálenosti.

 1. Začněte tím, že přejdete na funkci Timers (Časovače) > Interval timer(Intervalový časovač). Zadejte Set timer(s) (Nastavit časovač/e), pro vytvoření nových časovačů.
 2. Zadejte Time-based (V závislosti na čase) nebo Distance-based(V závislosti na vzdálenosti):
  • Time-based(V závislosti na čase): Nastavte pro časovač minuty a vteřiny a stiskněte START.
  • Distance-based(V závislosti na vzdálenosti): Nastavte pro časovač vzdálenost a stiskněte START.
 3. Zobrazí se text Set another timer? (Nastavit další časovač?). Pro nastavení dalšího časovače zadejte Yes (Ano) a zopakujte krok 2.
 4. Po dokončení zadejte Start XX.XX km / X.XX mi a stiskněte tlačítko START , pro vstup do předtréninkového režimu, potom zadejte sportovní profil, který chcete použít.
 5. Jakmile M400 nalezne všechny signály, stiskněte START. Na displeji se objevíRecording started (Záznam spuštěn) a můžete trénovat.

V průběhu tréninku můžete také zapnout Interval timer (Intervalový časovač), např. po rozcvičce. Stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do Quick menu(Rychlého menu), a potom zadejte Interval timer(Intervalový časovač).