Nacházíte se tady: Funkce > Sportovní profily

Sport Profiles (Sportovní profily)

Tato funkce vám umožňuje vytvořit si přehled všech svých oblíbených sportovních disciplín a pro každou z nich si určit specifické nastavení. Můžete si například vytvořit na míru uzpůsobené náhledy pro každý sport, který děláte, a zvolit si data, která chcete při tréninku sledovat; např. pouze srdeční frekvenci nebo jen rychlost a vzdálenost – cokoliv vám nejvíce vyhovuje, a co nejlépe poslouží vaším tréninkovým potřebám a nárokům.

Ve vašem V800 je přednastavených šest sportovních profilů. Ve webové službě Flow si do svého seznamu sportovních disciplín můžete přidávat další sportovní profily a provádět potřebné změny. V800 může obsahovat maximálně 20 sportovních profilů. Ve webové službě Flow je počet sportovních profilů neomezený. Budete-li mít ve webové službě Flow uloženo více než 20 sportovních profilů, prvních 20 jich bude při synchronizaci odesláno do vašeho sporttesteru V800.

Pořadí oblíbených sportovních profilů si můžete změnit přetažením. Vyberte sport, který chcete přemístit a přetáhněte jej na místo v seznamu, kde ho chcete mít.

Add a Sport Profile (Přidání sportovní profilu)

Ve webové službě Flow:

  V pravém horním rohu klikněte na: your name/profile photo (vaše jméno/profilová fotografie). Zadejte Sport Profiles (Sportovní profily). Klikněte na Add sport profile(Přidat sportovní profil) a vyberte sportovní disciplínu ze seznamu.
 1. Vybraný sport je přidán do vašeho seznamu sportovních disciplín.

Změna sportovního profilu

Ve webové službě Flow:

  Klikněte na your name/profile photo (vaše jméno/profilová fotografie) v pravém horním rohu. Zvolte Sport profiles (Sportovní profily).
 1. Klikněte na Edit (Změnit) u sportovní disciplíny, kterou si přejete změnit.

V každém sportovním profilu můžete měnit následující informace:

Training Views (Tréninkové náhledy)

Zvolte si, které údaje chcete sledovat v tréninkových náhledech v průběhu tréninku. Pro každý sportovní profil můžete mít celkem osm různých tréninkových náhledů. Každý z těchto tréninkových náhledů může mít maximálně čtyři datová pole.

Chcete-li některý tréninkový náhled změnit, anebo přidat nový náhled, klikněte na ikonu tužky na vybraném náhledu. Pro svůj náhled si můžete zvolit jednu až čtyři položky v šesti kategoriích:

Čas

Prostředí

Tělesné míry

Vzdálenost

Rychlost

Kadence

 • Time of day
 • (Denní čas)
 • Duration
 • (Délka trvání)
 • Lap time
 • (Čas kola/etapy)
 • Last lap time (Čas posledního kola/etapy)
 • Altitude
 • Nadmořská výška)
 • Total ascent
 • (Celkový výstup)
 • Total descent
 • (Celkový sestup/sjezd)
 • Incline
 • (Sklon)
 • Temperature
 • (Teplota)
 • Current lap ascent
 • (Výstup při aktuálním kole/etapě)
 • Current lap descent (Sestup/sjezd při aktuálním kole/etapě)
 • Heart rate
 • (Srdeční frekvence)
 • Average heart rate
 • (Průměrná srdeční frekvence)
 • Maximum heart rate
 • (Maximální srdeční frekvence)
 • HR avg in lap
 • (Průměrná SF v tréninkovém kole/etapě)
 • Calories
 • (Kalorie)
 • ZonePointer
 • (Ukazatel pásma)
 • Time in zone
 • (Čas v pásmu)
 • RR variation (Variabilita RR)
 • Distance
 • (Vzdálenost)
 • Lap distance
 • (Délka kola/etapy)
 • Last lap distance (Délka posledního kola/etapy)
 • Speed/pace
 • (Rychlost/tempo)
 • Average speed/pace
 • (Průměrná rychlost/tempo)
 • Maximum speed/pace
 • (Maximální rychlost/tempo)
 • Lap speed/pace (Rychlost/tempo kola/etapy)
 • Kadence běhu/šlapání
 • Average running/cycling cadence
 • (Průměrná kadence běhu/šlapání)
 • Current lap running/cycling cadence
 • (Aktuální kadence běhu/šlapání)
 • Stride length
 • (Délka kroku)
 • Average stride length (Průměrná délka kroku)

Basics (Základní funkce)

 • Automatic lap
 • (Automatický záznam kola/etapy) (lze měřit zaběhnutý/ujetý čas, vzdálenost nebo polohu)
 • Training sounds
 • (Zvuková signalizace)
 • Speed view
 • (Náhled rychlosti)
 • Training reminder (You will receive a message after a set duration, distance or a certain amount of calories burned) (Tréninkový připomínač) (Po uplynutí nastaveného času, překonání stanovené vzdálenosti nebo po spálení určitého množství kalorií obdržíte zprávu)

Heart Rate (Srdeční frekvence)

 • Heart rate view
 • (Náhled srdeční frekvence) Srdeční frekvence je viditelná i na jiných zařízeních (I jiná kompatibilní zařízení, která pracují s bezdrátovou technologií Bluetooth ® Smart (např. tělocvičné vybavení), mohou zachytit Vaši srdeční frekvenci.
 • Nastavení pásem srdeční frekvence (Pomocí pásem srdeční frekvence si můžete snadno zvolit a sledovat intenzitu tréninku). Zvolíte-li si Default (Standardní nastavení), nemůžete pásma srdeční frekvence změnit. Zvolíte-li možnost Free (Volné nastavení), veškeré hranice si můžete posunout. Standardní pásma srdeční frekvence se vypočítávají na základě Vaší maximální srdeční frekvence.

Gestures and Feedback (Gesta a signalizace)

Heart Touch
 • Tap (Poklep)
 • Automatic pause (Automatické přerušení)
 • Vibration feedback (Vibrační signalizace)

  Stride Sensor (Krokoměr)

  • Kalibrace krokoměru

  Vezměte prosím na vědomí, že nastavení krokoměru je viditelné ve všech profilech jednotlivých sportovních disciplín. Jestliže krokoměr nemáte, toto nastavení ignorujte.

  GPS a nadmořská výška

  • Rychlost záznamu GPS (Úsporný režim pro dlouhé tréninkové jednotky doporučujeme používat pouze při tréninkových jednotkách, které trvají déle než 10 hodin). V úsporném režimu nejsou data z GPS tak přesná, jako v normálním režimu.
  • Nadmořská výška

  Jakmile nastavení sportovních profilů dokončíte, klikněte na Save (Uložit). Pro uložení nastavení do sporttesteru V800 stiskněte tlačítko Synchronize (Synchronizovat) v aplikaci FlowSync.

  Upozorňujeme, že v řadě profilů halových sportů, skupinových sportů a týmových sportů je ve výchozím nastavení povoleno nastavení TF viditelná pro ostatní zařízení. To znamená, že kompatibilní zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení, dokáže detekovat vaši tepovou frekvenci. Sportovní profily, které mají ve výchozím nastavení povoleno vysílání Bluetooth, naleznete v seznamu sportovních profilů Polar. Vysílání Bluetooth můžete povolit nebo zakázat v nastavení sportovních profilů.