Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení sportovních profilů

Sport Profile Settings (Nastavení sportovních profilů)

Nastavte si své sportovní profily tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim tréninkovým potřebám. Ve sporttesteru V800 si můžete změnit nastavení některých sportovních profilů v Settings > Sport profiles (Nastavení > Sportovní profily). Můžete si například pro různé sporty nastavit vypnutí nebo zapnutí GPS.

Ve webové službě Flow naleznete ještě další možnosti individuálního nastavení. Více informací viz. Sport Profiles (Sportovní profily)

V předtréninkovém režimu je přednastaveno sedm sportovních profilů. Ve webové službě Flow si k nim můžete přidat další sporty a uložit si je ve svém sporttesteru V800. Přímo v Polaru V800 můžete mít současně uloženo až 20 různých sportů. Ve webové službě Flow je počet sportovních profilů neomezený.

Přednastavené ve funkci Sport profiles (Sportovní profily) naleznete tyto:

 • Running(Běh)
 • Cycling(Jízda na kole)
 • Swimming(Plavání)
 • Other outdoor(Další outdoorové aktivity)
 • Other indoor(Další halové aktivity)
 • Triathlon(Triatlon)
 • Free multisport (Volné multisportovní disciplíny)

Jestliže jste před prvním tréninkem změnili svoje sportovní profily ve webové službě Flow a uložili jste si je ve svém sporttesteru V800, tyto změněné sportovní profily budou zahrnuty v seznamu sportovních profilů.

Nastavení

Chcete-li se podívat do nastavení svých sportovních profilů nebo v nich provést nějaké změny, jděte do Settings > Sport profiles (Nastavení > Sportovní profily) a vyberte profil, který si přejete změnit. Do nastavení sportovních profilů se můžete dostat rovněž v předtréninkovém režimu stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ. U sportovních profilů, které zahrnují více sportovních disciplín (např. triatlon a biatlon) lze samostatně změnit nastavení pro každý jednotlivý sport. Například u triatlonu můžete změnit nastavení pro plavání, jízdu na kole a běh.

 • Zvuková signalizace při tréninku: Zvolte si Off(Vypnuto), Soft(Tichá), Loud(Hlasitá) nebo Very loud(Velmi hlasitá).
 • Vibration feedback (Vibrační signalizace): Zadejte On(Zapnuto) nebo Off(Vypnuto). Jestliže je vibrační signalizace zapnuta, V800 začne vibrovat například na začátku nebo na konci tréninku, po nalezení signálu GPS nebo když splníte některý tréninkový cíl.
 • Nastavení srdeční frekvence: Heart rate view(Náhled srdeční frekvence): Zadejte Beats per minute (bpm)((Počet tepů za minutu (bpm)), % of maximum (% maximální hodnoty) nebo % of Hr reserve(% rezervy SF). Check HR zone limits(Náhled hraničních hodnot SF): Podívejte se na hraniční hodnoty každého z pásem srdeční frekvence. HR visible to other device(Možnost sledování hodnot srdeční frekvence i na jiných zařízeních): Zadejte On(Zapnuto) nebo Off(Vypnuto). Zadáte-li On(Zapnuto), budou vaši srdeční frekvenci moci zachytit i další kompatibilní zařízení (např. tělocvičné zařízení).
 • GPS recording(Záznam s GPS): Zadejte Off(Vypnuto), Normal(Normální) nebo Power save, long session(Dlouhá jednotka v úsporném režimu).

Když používáte automatický záznam úseku podle polohy v úsporném režimu nebo s GPS nastavenou na střední přesnost, nemůžete použít automatické pozastavení a průvodce trasou.

Používáte-li úsporný režim při jízdě na kole, nebude se zobrazovat aktuální rychlost.

 • Calibrate stride sensor(Kalibrace krokoměru): Zvolte Automatic(Automatická) nebo Manual(Ruční). Zvolíte-li Manual(Ruční), musíte nastavit kalibrační faktor. Klikněte na Set factor(Nastavit faktor) a faktor zadejte. Více informací o kalibraci viz. "Stride Sensor Bluetooth Smart" („Krokoměr s technologií Bluetooth Smart“)

Kalibrace krokoměru je viditelná pouze tehdy, když je krokoměr spárován.

 • Calibrate altitude(Kalibrace nadmořské výšky): Nastavte správnou nadmořskou výšku. Doporučujeme, abyste kalibraci nadmořské výšky provedli pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku.

Kalibrace nadmořské výšky je viditelná pouze tehdy, když do sportovních profilů vstupujete z předtréninkového režimu.

 • Speed View (Náhled rychlosti): Zvolte km/h (kilometry za hodinu) nebo min/km(minuty na kilometr). Pokud jste si vybrali imperiální jednotky, zadejte mph (míle za hodinu) nebo min/mi (minuty na míli).
 • Automatic pause(Automatické přerušení): Zadejte On(Zapnuto) nebo Off(Vypnuto). Při nastavení automatic pause automatického přerušení naOn(Zapnuto), se nahrávání tréninkové jednotky automaticky přeruší, kdykoliv se přestanete pohybovat.

Pro aktivaci funkce automatického přerušení musí být nahrávání s GPS nastaveno na normální režim.

 • Automatic lap (Automatický záznam kola/etapy): Zadejte Off(Vypnuto), Lap distance(Délka kola/etapy), Lap duration (Trvání kola/etapy) nebo Location- based(Dle lokality). Jestliže zadáte Lap distance(Délka kola/etapy), nastavte vzdálenost, která představuje jedno absolvované kolo/etapu). Zadáte-li Lap duration(Trvání kola/etapy), nastavte časový úsek, který představuje jedno absolvované kolo/etapu. Pokud vyberete možnost Podle polohy, úsek se vždy označí ve výchozím bodě tréninku.

Automatický záznam úseku podle polohy se aktivuje, pokud je k dispozici poloha GPS při zahájení tréninku (a v nastavení sportovního profilu je zvolen automatický záznam úseku podle polohy a GPS je nastavena na vysokou přesnost). Body POI přidané později NEBUDOU zohledněny (pokud jde o automatický záznam úseku). Během jednoho cvičení můžete mít několik bodů POI, ale pouze jedna poloha (a sice výchozí bod) aktivuje automatický záznam úseku. Musíte se dostat alespoň 10 m za výchozí bod a pak se do něj vrátit, aby se automaticky zaznamenávaný úsek uložil.

Upozorňujeme, že v řadě profilů halových sportů, skupinových sportů a týmových sportů je ve výchozím nastavení povoleno nastavení TF viditelná pro ostatní zařízení. To znamená, že kompatibilní zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth Smart, např. tělocvičné zařízení, dokáže detekovat vaši tepovou frekvenci. Sportovní profily, které mají ve výchozím nastavení povoleno vysílání Bluetooth, naleznete v seznamu sportovních profilů Polar. Vysílání Bluetooth můžete povolit nebo zakázat v nastavení sportovních profilů.