Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Míra regenerace, vypočítaná z tréninkové zátěže a ostatní celodenní aktivity.

Míra regenerace, vypočítávaná z aktivity, zaznamenávané sedm dní v týdnu, 24 hodin denně

Funkce míry regenerace zaznamená Vaši kumulativní zátěž - tj. intenzitu, rozsah a frekvenci Vašeho tréninku a aktivity – a bere tak v potaz i to, jak často trénujete. Tato funkce počítá s Vaší tréninkovou zátěží, v kombinaci s každodenními aktivitami. Odhadne Vaši míru regenerace a to, kolik času potřebujete na regeneraci. Je to nástroj, který Vám pomůže vyhnout se přetrénovanosti nebo naopak podtrénovanosti a upravit si svůj tréninkový plán, spolu s dalšími nástroji, jako je například ortostatický test.

Míra regenerace se počítá z kumulativní tréninkové zátěže, denní aktivity a odpočinku za posledních 8 dní. Nedávnější tréninkové jednotky a aktivita mají větší váhu, než ty dřívější, a mají proto na vaši míru regenerace největší vliv. Vaše aktivita mimo trénink je sledována pomocí vestavěného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a nepravidelnosti vašich pohybů, v kombinaci s vašimi fyzickými údaji, a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní mimo trénink. Kombinací denní aktivity s tréninkovou zátěží získáte pravdivý obraz o potřebné míře regenerace. Průběžné sledování hodnot míry regenerace Vám pomůže lépe rozpoznat své osobní hranice, vyhnout se přetrénovanosti, nebo naopak podtrénovanosti a přizpůsobit intenzitu tréninku a jeho délku denním a týdenním cílům.

Pro získání co nejpřesnějších informací o své míře regenerace noste při tréninku snímač srdeční frekvence.

Velmi unavený

„Velmi unavený“ znamená, že jste v poslední době trénovali tvrdě a Vaše kumulativní zátěž je velmi vysoká. Časem to povede ke zlepšení Vaší fyzické kondice a výkonnosti. Potřebujete si jen dopřát dostatek času na úplnou regeneraci, než zahájíte další období tvrdého tréninku nebo závodění.

Unavený

„Unavený“ ukazuje, že se Vaše tréninková zátěž kumulovala a je nyní vysoká. Může to také znamenat, že jste se ještě plně nezregenerovali po předchozím tréninku a aktivitě. Zlepšení fyzické kondice a výkonnosti vyžaduje občasný vysilující trénink, zároveň však i čas na regeneraci.

Vyrovnaný

„Vyrovnaný“ vypovídá o tom, že Váš trénink i čas, který si poskytujete na regeneraci, jsou v rovnováze. Věnujete-li dostatek času regeneraci, můžete se spolehnout na to, že ze svého tréninku vytěžíte maximum.

Podtrénovaný

„Podtrénovaný“ znamená, že jste poslední dobou trénovali méně, než obvykle. Je možné, že potřebujete nějaký čas na zotavení se po nemoci nebo stresu z každodenního života, anebo změnit zaměření tréninkového plánu. Mějte však prosím na paměti, že pokud snížíte svoji tréninkovou zátěž na několik týdnů po sobě bez pečlivého plánování, může se stát, že některé výsledky, které jste dosavadním tréninkem získali, se mohou zhoršit.

Ukáže vám, kdy dosáhnete dalšího stupně míry regenerace.

Podívejte se na svoji míru regenerace

  • Poklepte na displej v časovém režimu

nebo

  • V hlavní nabídce jděte na Status > Recovery status (Stav > Míra zotavení)

Sledujte svoji denní aktivitu

Podívejte se, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a BMR (bazálním metabolismu, což je minimální metabolická aktivita, potřebná k zachování života).

  • Poklepte dvakrát na displej v časovém režimu

nebo

  • V hlavní nabídce jděte na Today's activity (Dnešní aktivita) a v náhledu aktivity stiskněte tlačítko START.

Podrobnější přehled svojí denní aktivity, včetně její intenzity, aktivně stráveného času, délky nečinnosti, počtu kroků, spálených kalorií a délky spánku naleznete ve webové službě a aplikaci Flow.