Nacházíte se tady: Funkce > Záznamová funkce R-R

Záznamová funkce R-R

Funkce R-R recording ukládá intervaly RR, tj. intervaly mezi dvěma po sobě následujícími údery srdce. Srdeční frekvence se mění s každým úderem. Proměnlivost srdeční frekvence (HRV - Heart Rate Variability) je kolísání intervalů RR. Funkce záznamu R-R vám umožní zaznamenávat si intervaly RR pro účely výzkumu nebo koučingu, bez nutnosti shromažďovat tréninková data. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete trénovat s V800, když právě používáte záznamovou funkci R-R.

Provedení záznamu R-R

Postup při záznamu R-R:

    Připněte si snímač srdeční frekvence, přejděte do Tests > RR recording > Start Recording (Testy > Záznam RR > Spustit nahrávání) a stiskněte START
  1. Na displeji se objevíSearching for heart rate (Vyhledávám srdeční frekvenci). Nahrávání začne, jakmile se na displeji objeví Heart rate found (Srdeční frekvence nalezena).
  2. Pro zastavení nahrávání stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT.

Výsledky testu

Po skončení nahrávání se můžete podívat na výsledek. Výstup testu ukazuje:

Délku záznamu
  • Čas spuštění záznamu
  • Čas ukončení záznamu
  • Minimální srdeční frekvenci
  • Maximální srdeční frekvenci
  • Průměrnou srdeční frekvenci