Nacházíte se tady: Nastavení > Rychlá nabídka

Quick Menu (Rychlé menu)

Některá nastavení lze změnit Do funkce Quick menu (Rychlé menu) můžete vstoupit stisknutím a podržením tlačítka OSVĚTLENÍ v časovém nebo tréninkovém náhledu. Quick menu (Rychlé menu) bude obsahovat různá nastavení, podle toho, ze kterého náhledu do něj vstoupíte.

Time View (Časový náhled)

V časovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do funkceQuick menu(Rychlé menu). V časovém náhledu Quick menu (Rychlého menu) můžete:

 • Lock buttons (Uzamknout tlačítka): Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a přidržte tlačítko OSVĚTLENÍ.
 • Alarm (Budík): Nastavte Off, Once, Monday to Friday (Vypnuto, jedenkrát, pondělí až pátek) nebo Every day(Každý den). Jestliže zvolíte Once, Monday to Friday (Jedenkrát, pondělí až pátek) nebo Every day(Každý den), nastavte rovněž čas buzení.
 • Flight mode(Letecký režim): Nastavte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

Training View (Tréninkový náhled)

V tréninkovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ pro vstup do funkce Quick menu(Rychlé menu). V tréninkovém náhleduQuick menu (Rychlého menu) můžete:

 • Lock buttons(Uzamknout tlačítka): Pro uzamknutí tlačítek stiskněte START. Pro jejich odemčení stiskněte a podržte tlačítko OSVĚTLENÍ.

Vezměte prosím na vědomí, že při uzamčení tlačítek lze používat funkci poklepu.

 • Set backlight(Nastavit podsvícení): Zadejte On (Zapnout) nebo Off(Vypnout).
 • Search Sensor(Vyhledat snímač): Vyhledejte snímač srdeční frekvence, běžecký snímač nebo cyklosnímač.
 • Calibrate stride sensor(Kalibrovat krokoměr): Zvolíte-li si Manual(Ruční), musíte nastavit kalibrační faktor. Klikněte na Set factor(Nastavit faktor) a faktor zadejte. Více informací o kalibraci viz. "Stride Sensor Bluetooth Smart" (Krokoměr s technologií Bluetooth Smart)
 • Calibrate altitude (Kalibrovat nadmořskou výšku): Nastavte správnou nadmořskou výšku. Doporučujeme, abyste kalibraci nadmořské výšky provedli pokaždé, když znáte svoji současnou nadmořskou výšku.
 • Countdown timer(Odpočítávač času): Zapněte odpočítávač času. Po zapnutí se odpočítávač času zobrazí ve svém vlastním tréninkovém náhledu.
 • Current location info(Informace o současném umístění): Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jestliže je GPS nastavena na sportovní profil.
 • Po zadání Set location guide on(Zapnout průvodce lokalitou), Set target point se na displeji objeví pokyn Nastavit cílový bod Zadejte Starting point (default) (Výchozí bod - přednastavený).

Cílový bod si můžete změnit návratem do Quick menu(Rychlého menu) a kliknutím na Change target point(Změnit cílový bod).

Jestliže je zapnut Location guide (Průvodce lokalitou), Save new POI (Uložit nové POI) je přidáno do Quick menu(Rychlého menu).

 • Pro uložení vaší nové lokality do bodu zájmu stiskněte tlačítko START , poté, co se zobrazí pokyn Save new POI (Uložit nové POI).