Nacházíte se tady: Snímače > Snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart

Snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart

Spárování snímače rychlosti se sporttesterem V800

Zkontrolujte, zda byl snímač rychlosti správně nainstalován. Více informací o tom, jak nainstalovat snímač rychlosti, naleznete v návodu na jeho použití.

Existují dva způsoby, jak můžete snímač rychlosti spárovat s V800.

 1. Stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. V800 začne snímač rychlosti vyhledávat. Snímač aktivujte několikerým otočením kola. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač je aktivován.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar SPD xxxxxxxx . Zvolte Yes(Ano).
 4. Jakmile bude spárování dokončeno, na displeji se zobrazí nápis Pairing completed.
 5. Objeví se nápis Snímač připojen k: Choose Bike 1 (Jízdní kolo 1) nebo Bike 2(Jízdní kolo 2). Potvrďte tlačítkem START.
 6. Objeví se nápis Set wheel size (Nastavte velikost kola). Nastavte velikost a stiskněte tlačítko START.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair new device (Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. V800 začne vyhledávat snímač rychlosti. Snímač aktivujte několikerým otočením kola. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač je aktivován.
 3. Jakmile bude snímač rychlosti nalezen, zobrazí se Polar SPD xxxxxxxx.
 4. Stiskněte tlačítko START, zobrazí se nápisPairing (Párování).
 5. Jakmile je spárování dokončeno, na displeji se zobrazí nápis Pairing completed.
 6. Objeví se nápis Snímač připojen k: Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1) nebo Bike 2(Jízdní kolo 2). Potvrďte tlačítkem START.
 7. Objeví se nápis Set wheel size (Nastavte rozměr kola). Nastavte rozměr a stiskněte tlačítko START.

Měření rozměru kola

Nastavení rozměru kol je předpokladem pro získání správných informací o cyklistickém výkonu. Rozměr kol svého jízdního kola můžete zjistit dvěma způsoby:

První způsob

Vyhledejte průměr v palcích nebo ve specifikaci ETRTO, vyražené na pneumatice. Tento údaj potom přiřaďte k rozměru kola v milimetrech v pravém sloupci tabulky.

ETRTO Průměr kola (v palcích) Nastavení rozměru kola (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Rozměry kol v této tabulce představují pouze orientační hodnoty, neboť rozměr kola závisí na jeho typu a na tlaku v pneumatikách.

Druhý způsob

 • Abyste získali co nejpřesnější hodnotu, změřte si kolo sami.
 • Použijte ventilek kola jako referenční bod doteku pláště se zemí. Od bodu doteku nakreslete na zemi čáru. Popojeďte dopředu o jednu plnou otočku kola. Pneumatika by měla se zemí svírat pravý úhel. V úrovni ventilku nakreslete na zemi další čáru, k vyznačení vzdálenosti, kterou kolo urazilo při jedné otočce. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma čarami.
 • Od této hodnoty odečtěte 4 mm, pro započtení vlivu vaší tělesné hmotnosti. Výsledná hodnota představuje obvod vašeho kola.