Nacházíte se tady: Snímače > Snímač kadence Polar Bluetooth® Smart

Snímač kadence Polar Bluetooth® Smart

Spárování snímače kadence se sporttesterem V800

Zkontrolujte, zda byl snímač kadence správně nainstalován. Více informací o tom, jak snímač kadence nainstalovat, naleznete v návodu na jeho použití.

Existují dva způsoby, jak můžete snímač kadence spárovat s V800.

 1. Stiskněte tlačítko START v časovém náhledu, pro vstup do předtréninkového režimu.
 2. V800 začne snímač kadence vyhledávat. Několikrát pootočte šlapadlem, pro aktivaci snímače. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač byl aktivován.
 3. Zobrazí se identifikační číslo zařízení Pair Polar CAD xxxxxxxx. Zvolte Yes(Ano).
 4. Po dokončení spárování se na displeji objeví nápis Pairing completed. (Spárování dokončeno).
 5. Sensor is linked to: (Snímač je napojen na:) Zadejte Bike 1(Jízdní kolo 1) nebo Bike 2(Jízdní kolo 2). Potvrďte tlačítkem START.

nebo

 1. Jděte na General Settings > Pair and sync > Pair new device(Obecná nastavení > Spárovat a synchronizovat > Spárovat nové zařízení) a stiskněte tlačítko START.
 2. V800 začne vyhledávat snímač kadence. Několikrát pootočte šlapadlem, pro aktivaci snímače. Blikající červené světlo snímače indikuje, že snímač byl aktivován.
 3. Jakmile bude snímač kadence nalezen, zobrazí sePolar CAD xxxxxxxx.
 4. Stiskněte tlačítko START, objeví se nápisPairing(Páruji).
 5. Po dokončení spárování se na displeji objeví nápis Pairing completed.
 6. Objeví se nápis Sensor is linked to: (Snímač je napojen na:) Zvolte Bike 1(Jízdní kolo 1) nebo Bike 2(Jízdní kolo 2). Potvrďte tlačítkem START.