Nacházíte se tady: Nastavení > Fyzická nastavení

Physical Settings („Fyzická nastavení“)

Pro náhled a změnu fyzických nastavení jděte na Settings > Physical settings(Nastavení > Fyzická nastavení). Je důležité, abyste do fyzických nastavení zadali přesné hodnoty, zejména pokud jde o tělesnou hmotnost, výšku, datum narození a pohlaví, protože tyto údaje mají vliv na přesnost naměřených hodnot, jako jsou například hranice pásem srdeční frekvence a výdej kalorií.

Ve funkci Physical settings (Fyzická nastavení) najdete:

 • Weight(Hmotnost)
 • Height(Výšku)
 • Date of birth(Datum narození)
 • Sex(Pohlaví)
 • Training background(Frekvenci tréninku)
 • Maximum heart rate(Maximální srdeční frekvenci)
 • Resting heart rate(Klidovou srdeční frekvenci)
 • VO2max

Hmotnost

Zadejte svoji hmotnost v kilogramech (kg) nebo v librách (lbs).

Výška

Zadejte svoji výšku v centimetrech (metrická jednotka) nebo ve stopách a palcích (imperiální jednotky).

Datum narození

Zadejte svoje datum narození. Datum bude zobrazeno v takovém formátu, jaký jste si zvolili (24h: den - měsíc - rok / 12h: měsíc - den - rok).

Pohlaví :

Zadejte Male(Muž) nebo Female(Žena).

Training background (Frekvence tréninku) :

Frekvence tréninku poskytuje hodnocení úrovně vaší dlouhodobé fyzické aktivity. Zvolte možnost, která nejvíce odpovídá průměrné úrovni vaší fyzické aktivity za poslední tři měsíce.

 • Occasional (0-1h/week) (Občasná (0-1h/týdně)): Nevěnujete se pravidelně plánovanému rekreačnímu sportu, ani namáhavé fyzické aktivitě, např. chodíte pěšky jen pro potěšení a pouze občas cvičíte dost usilovně na to, abyste se zadýchali nebo zpotili.
 • Regular (1-3h/week)(Pravidelná (1-3h/týdně)): Pravidelně rekreačně sportujete, např. uběhnete 5-10 km nebo 3-6 mil týdně, anebo věnujete 1-3 hodiny týdne srovnatelné aktivitě, případně vaše zaměstnání vyžaduje mírnou fyzickou aktivitu.
 • Frequent (3-5h/week)(Častá (3-5h/týdně)): Nejméně 3 krát týdně se věnujete namáhavému fyzickému cvičení, např. týdně uběhnete 20-50 km/12-31 miles nebo strávíte 3-5 hodin týdně srovnatelnou fyzickou aktivitou.
 • Heavy (5-8h/week)(Těžká (5-8h/týdně)): Nejméně 5 krát týdně se věnujete těžké fyzické aktivitě, a někdy se možná účastníte i masových sportovních akcí.
 • Semi-pro (8-12h/week)(Poloprofesionální (8-12h/týdně)): Téměř denně se věnujete těžké fyzické aktivitě a cvičíte, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.
 • Pro (>12h/week)(Profesionální (>12h/týdně)): Jste vytrvalostní sportovec. Věnujete se těžké fyzické aktivitě, abyste zlepšili svůj výkon pro závodní účely.

Webová služba Flow sleduje vaše tréninkové dávky na týdenní bázi. Jestliže se vaše tréninkové dávky změnily, doporučí vám je aktualizovat ve funkci Frekvence tréninku podle posledních 14 dnů tréninku.

Maximum Heart Rate (Maximální srdeční frekvence)

Nastavte svoji maximální srdeční frekvenci, jestliže znáte její současnou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavujete poprvé, jako standardní nastavení se zobrazí odhad vaší maximální hodnoty srdeční frekvence, provedený podle věku (220-věk).

HR max se používá k odhadu výdeje energie. HRmax je nejvyšší počet úderů srdce za minutu při maximálním fyzickém vypětí. Nejpřesnější metodou, jak zjistit svoji individuální HR max je absolvovat test maximálního tréninkového zatížení v laboratoři. HRmax je zásadním ukazatelem rovněž pro určení intenzity tréninku. Je individuální a závisí na věku a dědičných faktorech.

Resting Heart Rate (Klidová srdeční frekvence)

Zadejte svoji klidovou srdeční frekvenci.

Klidová srdeční frekvence člověka HR rest ) je nejnižší počet úderů srdce za minutu (bpm), když je člověk zcela uvolněn a ničím nerušen. Na HRrest mají vliv věk, fyzická kondice, genetické vlivy, zdravotní stav i pohlaví.. HRrest se snižuje působením kardiovaskulárního cvičení. Normální hodnota u dospělého jedince je 60-80 bpm, avšak u vrcholových sportovců může být i méně, než 40 bpm.

Vo2max

Zadejte svoji hodnotu VO2.max.

Existuje zřejmá spojitost mezi maximální tělesnou spotřebou kyslíku (VO2max) a kardiorespirační zdatností, protože zásobování tkání kyslíkem závisí na funkci plic a srdce. VO2max (maximální spotřeba kyslíku, maximální aerobní síla) je maximální rychlost, s jakou tělo dokáže spotřebovávat kyslík při maximálně namáhavém cvičení; má přímou spojitost s maximální schopností srdce zásobovat svaly krví. VO2max lze změřit nebo odhadnout pomocí testů fyzické kondice (např. test maximální tréninkové zátěže, test submaximální tréninkové zátěže, test fyzické kondice od firmy Polar). VO2max je dobrým ukazatelem kardiorespirační zdatnosti a dobrou indicií pravděpodobné výkonnosti při vytrvalostních sportovních podnicích, jako jsou např. přespolní běh, cyklistika, běh na lyžích a plavání.

VO2max lze vyjádřit buďto v mililitrech za minutu (ml/min = ml ■ min-1), anebo lze jeho hodnotu vydělit tělesnou hmotností v kilogramech (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).