Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko ZPĚT . Na displeji se objeví nápis Recording paused (Nahrávání pozastaveno). Přejete-li si pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko START.

2. Pro ukončení tréninkové jednotky stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT po dobu tří vteřin, dokud se na displeji neobjeví nápis Recording ended (Nahrávání ukončeno).

Ukončíte-li trénink poté, co jste ho přerušili, čas, který po přerušení uběhl, není započítán do celkového tréninkového času.