Nacházíte se tady: Funkce > Chytré koučování > Skokový test

Jump Test (Skokový test)

Můžete si vybrat ze tří druhů skokových testů: výskok z podřepu, výskok s protipohybem a kontinuální skokový test. Test výskoků z podřepu a výskoků s protipohybem měří výbušnou sílu, ale při výskoku s protipohybem dochází i k protažení svalů a šlach, což umožňuje využití též elastické síly, a tím obvykle i vyšší výskoky. Test souvislých výskoků měří anaerobní sílu. Je užitečný zejména pro ty sportovce, kteří provozují sport, jenž vyžaduje anaerobní sílu, jinými slovy, maximální úsilí v krátkých časových úsecích.

Pro provedení skokového testu přejděte na Tests > Jump Test(Testy > Skokový test). K provedení testu budete potřebovat krokoměr Polar Bluetooth® Smart. Více informací viz. Krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Jestliže jste ještě neprovedli spárování krokoměru Polar Bluetooth® Smart se sporttesterem V800, na displeji se objeví nápisYou need a Polar stride sensor (Potřebujete krokoměr Polar), při pokusu o vstup do aplikace Jump Test(Skokový test).

Před provedením kteréhokoliv ze skokových testů dbejte na to, abyste se nejdříve dobře rozcvičili, především svaly na nohou. Při provádění kteréhokoliv z těchto testů používejte vždy tutéž techniku výskoku, pro zajištění maximální porovnatelnosti a spolehlivosti výsledků.

Nejnovější výsledek testu najdete v Tests > Jump test > Latest result(Testy > Skokový test > Poslední výsledek). Zobrazí se pouze výsledek posledního testu. V diáři sporttesteru V800 si můžete prohlédnout předchozí výsledky. Výslednou analýzu výsledků skokového testu si můžete prohlédnout ve webové službě Flow; vyberte příslušný test ve svém Diary(Diáři).

Squat Jump (Výskok z podřepu)

Výskok z podřepu měří výbušnou sílu. Zaujměte pozici v podřepu, tak, aby kolena svírala úhel 90°, a z této pozice vyskočte přímo vzhůru, jak nejvýš jen dokážete. Ruce byste při tom měli mít opřeny o kyčle, abyste si jimi při výskoku nepomáhali. Při výskoku byste měli mít nohy a chodidla ve výponu a v podobné pozici by měly být i při doskoku.

Při tomto testu proveďte tři výskoky, přičemž za výsledek testu se počítá ten nejlepší z nich. Mezi jednotlivými pokusy si vždy na chvíli odpočiňte, abyste každému z nich mohli věnovat maximální snahu o co nejlepší výkon.

Provedení výskoku z podřepu

Připněte si krokoměr Polar Bluetooth® Smart, zadejte Jump test > Squat(Skokový test > Podřep) a stiskněte tlačítko STARTSearching for stride sensor (Vyhledávám krokoměr). Squat jumps Start now! . Zobrazí se nápis (Výskoky z podřepu. Začít teď!) Tento pokyn se zobrazí, jakmile budete připraveni test zahájit.

    Stůjte s rukama opřenýma o kyčle a s koleny pokrčenými do úhlu 90°. Několik vteřin zůstaňte nehybně stát. Vyskočte přímo do výše bez jakéhokoliv protipohybu. Doskočte na obě nohy, přičemž nohy i chodidla jsou při doskoku ve výponu. Proveďte tři výskoky z podřepu. Mezi jednotlivými pokusy si vždy na chvíli odpočiňte, abyste každému z nich mohli věnovat maximální snahu o co nejlepší výkon.

Je důležité, abyste při skokovém testu z podřepu neudělali žádný protipohyb.

V průběhu testu se na displeji zobrazí počet již provedených výskoků (1/3, 2/3 nebo 3/3) a výška vašeho posledního výskoku, např. 53 cm.

Výsledky testu

Po skončení testu uvidíte, jaké výšky jste při každém z těch tří výskoků dosáhli.

Countermovement Jump (Výskok s protipohybem)

Skokový test s protipohybem měří výbušnou sílu. Zaujměte vzpřímený postoj. Potom podřepněte, tak, aby kolena svírala úhel 90°, a okamžitě vyskočte přímo do výšky, jak nejvýš jen dokážete. Ruce byste při tom měli mít opřeny o kyčle, abyste si jimi při výskoku nepomáhali. Při výskoku byste měli mít nohy a chodidla ve výponu a v podobné pozici by měly být i při doskoku.

Při tomto testu proveďte tři výskoky s protipohybem, přičemž za výsledek testu se počítá ten nejlepší z nich. Mezi jednotlivými pokusy si vždy na chvíli odpočiňte, abyste každému z nich mohli věnovat maximální snahu o co nejlepší výkon.

Provedení výskoku s protipohybem

Připněte si krokoměr Polar Bluetooth® Smart a zadejte Jump test > Countermovement(Skokový test > Protipohyb), a stiskněte tlačítko STARTSearching for stride sensor (Vyhledávám krokoměr). Countermovement Start now! . Zobrazí se nápis (Výskoky s protipohybem. Začít teď)! Tento pokyn se zobrazí, jakmile budete připraveni test zahájit.

  1. Zaujměte vzpřímený postoj, s rukama opřenýma o kyčle.
  2. Rychle podřepněte, tak, aby kolena svírala úhel přibližně 90°, a potom okamžitě vyskočte přímo do výšky.
  3. Doskočte na obě nohy, přičemž nohy i chodidla jsou při doskoku ve výponu. Proveďte tři výskoky s protipohybem. Mezi jednotlivými pokusy si vždy chvíli odpočiňte, abyste každému z nich mohli věnovat maximální snahu o co nejlepší výkon.

V průběhu testu se na displeji zobrazí počet již provedených výskoků (1/3, 2/3 nebo 3/3) a výška vašeho posledního výskoku, např. 59 cm.

Výsledky testu

Po skončení testu uvidíte, jaké výšky jste při každém z těch tří výskoků dosáhli.

Continuous Jump (Souvislé výskoky)

Test souvislých výskoků měří anaerobní sílu. Tento test je užitečný zejména pro sportovce, kteří dělají sporty, jež vyžadují anaerobní sílu, jinými slovy, vynaložení maximálního úsilí během krátkého časového úseku.

Zaujměte pozici v podřepu, tak, aby kolena svírala úhel 90°, a potom rychle vyskočte přímo do výšky, jak nejvýš jen dokážete. Při doskoku dopadněte na zem oběma nohama současně, opět pokrčte kolena a vertikální výskoky opakujte, dokud vám nevyprší stanovený čas. Při tomto testu byste měli vynaložit maximální úsilí a skákat co nejvýše a co nejrychleji. Při dalších výskocích budete již zcela přirozeně pociťovat únavu, přesto však věnujte všem maximální úsilí. Ve webové službě Flow si můžete prohlédnout podrobnou analýzu a sledovat, jak se výška vašeho výskoku v průběhu testu snižovala.

Provedení souvislých výskoků

Před zahájením testu souvislých výskoků si nastavte délku testu. Zvolte Jump test > Set duration of cont. test (Skokový test > Nastavit délku testu souvislých výskoků). Přednastavené hodnoty jsou 15 seconds, 30 seconds, 60 seconds (15 vteřin, 30 vteřin nebo 60 vteřin), případně si můžete Set other duration(Nastavit jinou délku). Jestliže si zvolíte Set other duration(Nastavit jinou délku), můžete si délku trvání testu nastavit v rozpětí 5 - 300 vteřin.

Připněte si krokoměr Polar Bluetooth® Smart a zadejte Jump test > Continuous(Skokový test > Souvislý) a stiskněte tlačítko STARTSearching for stride sensor (Vyhledávám krokoměr). Continuous jumps Start now! . Zobrazí se nápis (Souvislé výskoky. Začít teď)! Tento pokyn se zobrazí, jakmile budete připraveni test zahájit.

  1. Zaujměte vzpřímený postoj, s rukama opřenýma o kyčle.
  2. Podřepněte, tak, aby kolena svírala úhel 90° a okamžitě vyskočte přímo do výše.
  3. Doskočte na obě nohy, přičemž nohy i chodidla jsou při doskoku ve výponu.
  4. Test nepřetržitě opakujte, dokud nevyprší časový limit (na ukončení testu budete upozorněni zvukovou a vibrační signalizací).

V průběhu testu vám bude ukazován počet již provedených výskoků a zbývající čas.

Výsledky testu

Po ukončení testu vám bude ukázán počet výskoků, průměrná výška výskoků a průměrná síla na kilogram/libru.