Nacházíte se tady: Nastavení > Obecná nastavení

Obecná nastavení

Pro náhled a změnu obecných nastavení jděte na Settings > General settings (Nastavení > Obecná nastavení)

Ve funkci General settings (Obecná nastavení) naleznete:

 • Pair and sync(Párování a synchronizace)
 • Flight mode(Letecký režim)
 • Button sounds(Zvuková signalizace tlačítek)
 • Button lock(Zámek tlačítek)
 • Tap sensitivity(Citlivost na poklep)
 • Units(Jednotky)
 • Language(Jazyk)
 • Training view color(Barva tréninkového náhledu)
 • About your product (O výrobku)

Párování a synchronizace

 • Pair new device (Spárování nového zařízení): Spárujte snímače srdeční frekvence, běžecké snímače, cyklosnímače nebo mobilní zařízení se svým tréninkovým počítačem V800.
 • Paired devices(Spárovaná zařízení): Náhled na všechna zařízení, která jste spárovali se svým V800. Mohou mezi nimi být snímače srdeční frekvence, běžecké snímače, cyklosnímače a mobilní zařízení.
 • Sync Data(Synchronizace dat): Synchronizace dat s aplikací Flow. Funkce Sync data (Synchronizace dat) se ukáže poté, co spárujete svůj V800 s mobilním zařízením.

Letecký režim

Zadejte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto)

Aktivací leteckého režimu dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace se zařízením. Můžete je stále používat k záznamu aktivity, nemůžete je však při tréninku používat se snímačem srdeční frekvence, ani ukládat svá data do mobilní aplikace Polar Flow, protože Bluetooth® Smart je deaktivován.

Zvuková signalizace tlačítek

Nastavte zvukovou signalizaci tlačítek na On (Zapnuto) nebo Off(Vypnuto).

Vezměte prosím na vědomí, že tato funkce neslouží ke změně zvukové signalizace. Zvukovou signalizaci si můžete změnit v nastavení sportovních profilů. Více informací viz. Sport Profile Settings (Nastavení sportovních profilů)

Button Lock (Zámek tlačítek)

Zvolte si Manual lock (Ruční zámek) nebo Automatic lock (Automatický zámek). Ve funkci Manual lock (Ruční zámek) můžete tlačítka uzamknout ručně v Quick menu(Rychlém menu). Ve funkci Automatic Lock (Automatický zámek) se tlačítka zamknou automaticky po 60 vteřinách.

Při aktivovaném zámku tlačítek lze používat funkci poklepu.

Citlivost na poklep

Zvolte si Off(Vypnuto), Light tap(Lehký poklep), Normal tap (Normální poklep) nebo Strong tap(Silný poklep). Nastavte si sílu poklepu na displej.

Jednotky

Zvolte možnost metrické (kg, cm, °C) nebo imperiální (lb, ft,°F)(libra, stopa, °F). Nastavte jednotky hmotnosti, výšky, vzdálenosti, rychlosti a teploty.

Jazyk

Zvolte: Dansk(dánština), Deutsch(němčina), English(angličtina), Español(španělština), Français(francouzština), Italiano(italština), 日本語(japonština), Nederlands(holandština), Norsk(norština), Português(portugalština), 简体中文(čínština), Suomi(finština) nebo Svenska(švédština). Nastavte jazyk sporttesteru V800.

Barva tréninkového náhledu

Zvolte Dark(Tmavá) nebo Light(Světlá). Změňte barvu zobrazení tréninkového náhledu. Zadáte-li Light(Světlá), tréninkový náhled se zobrazí tmavým písmem na světlém pozadí. Zadáte-li Dark(Tmavá), tréninkový náhled se zobrazí světlým písmem na tmavém pozadí.

Informace o výrobku

Zjistěte si identifikační číslo svého V800, verzi firmware a typ HW.