Nacházíte se tady: Začínáme > Nabíjení baterie

Nabíjení baterie

První věc, kterou je potřeba udělat po vybalení nového tréninkového počítače V800, je nabití baterie. Před prvním použitím nabijte baterii V800 na plnou kapacitu.

V800 má zabudovanou nabíjecí baterii. K jejímu nabití přes port USB v osobním počítači použijte zakázkový kabel USB z příslušenství. Baterii můžete nabíjet také ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB adaptér (není součástí příslušenství). Použijete-li adaptér střídavého proudu, dbejte na to, aby měl toto označení: „výstup 5Vdc 0,5A - 2A max“ Používejte pouze atestované adaptéry (označené „LPS“, „Limited Power Supply“ nebo „UL listed“). Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než -10 °C a vyšších než +50 °C.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

  1. Zapojte konektor zakázkového USB do V800.
  2. Druhý konec kabelu zapojte do USB portu vašeho počítače.
  3. Displej ukáže Charging (Nabíjím).
  4. Jakmile bude V800 plně nabitý, zobrazí se Charging completed (Nabíjení dokončeno).

Dbejte na to, aby konektor USB pevně zacvaknul, a aby loga Polaru na konektoru USB a na V800 byla obrácena stejným směrem.

Výdrž baterie

Při soustavném používání V časovém režimu se sledováním denní aktivity
Při běžném používání GPS a se snímačem srdeční frekvence: až 13 hodin Přibližně 30 dní
V úsporném režimu GPS a se snímačem srdeční frekvence: až 50 hodin
S vypnutou GPS a zapnutým snímačem srdeční frekvence: až 100 hodin

Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota okolního prostředí, aktivované funkce a snímače a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete V800 nosit pod bundou, aby nebyl vystaven tak velkému chladu.

Upozornění, že baterie je slabá.

Battery low. (Baterie je slabá.) Charge (Nabijte ji).

Baterie je slabá. Doporučujeme V800 nabít.

Před tréninkem baterii nabijte

Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Novou tréninkovou jednotku nelze zahájit před nabitím V800.

Jestliže je displej prázdný, pak je baterie vybitá a V800 přešel do spánkového režimu. Nabijte V800. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.