Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o Polar V800

Péče o Polar V800

Jako každé elektronické zařízení, i Polar V800 by měl být pečlivě opatrován. Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a těšit se z vašeho výrobku po mnoho let.

V800

Udržujte svůj tréninkový počítač v čistotě. K odstraňování nečistot z tréninkového počítače používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování dokonalé vodotěsnosti neomývejte tréninkový počítač tlakovým čističem. Nepokládejte tréninkový počítač do vody. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál, jako jsou např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostřredky.

Po každém použití portu USB na tréninkovém počítači se podívejte, zda na těsnění krytu pouzdra neulpěly nějaké vlasy, prach nebo jiné nečistoty. Jakoukoliv nečistotu jemně otřete. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje nebo prostředky, které by mohly poškrábat plastové díly.

Provozní teploty jsou -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F.

Snímač srdeční frekvence

Konektor: Po každém použití odpojte konektor vysílače od hrudního pásu a osušte ho měkkým ručníkem. V případě potřeby očistěte konektor slabým mýdlovým roztokem. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál (jako jsou např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky).

Hrudní pás: Po každém použití hrudní pás opláchněte proudem tekoucí vody a nechte ho uschnout. V případě potřeby hrudní pás omyjte slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte zvlhčující mýdla, protože ta by mohla na hrudním pásu zanechávat zbytky. Hrudní pás nemáchejte, nežehlete, nepoužívejte chemická čistidla a bělidla. Hrudní pás nenapínejte a neohýbejte ho do ostrých úhlů v místech, kde jsou umístěny elektrody.

Přečtěte si návod na praní na visačce hrudního pásu.

Krokoměr Bluetooth® Smart, Snímač rychlosti Bluetooth® Smart a snímač kadence Bluetooth® Smart

Snímače čistěte slabým mýdlovým roztokem a opláchněte je čistou vodou. Pro zachování vodotěsnosti neomývejte snímače tlakovým čističem. Nepokládejte snímač rychlosti, snímač kadence, ani krokoměr do vody. Nikdy nepoužívejte alkohol, ani žádný abrazivní materiál, jako jsou např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostřredky. Chraňte snímače před silnými nárazy, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

Skladování

Tréninkový počítač i snímače uchovávejte na chladném a suchém místě. Nepřechovávejte je ve vlhkém prostředí, v neprodyšném obalu (igelitový sáček či sportovní taška), ani ve vodivém obalu (vlhký ručník). Nevystavujte tréninkový počítač po delší dobu přímému slunečnímu záření, například v autě nebo uchycený na držáku jízdního kola.

Doporučujeme, aby byl tréninkový počítač skladován s částečně nebo plně nabitou baterií. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkový počítač uskladnit na delší dobu, doporučujeme, abyste ho v průběhu skladování po několika měsících znovu nabili. Prodloužíte tím životnost baterie.

Hrudní pás a konektor sušte a uchovávejte odděleně, čímž maximálně prodloužíte životnost baterie snímače srdeční frekvence. Uchovávejte snímač srdeční frekvence na chladném a suchém místě. Aby zabránili oxidaci, neponechávejte snímač vlhký v neprodyšném obalu, jako je například sportovní taška. Nevystavujte snímač srdeční frekvence po delší dobu přímému slunečnímu světlu.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali servisní opravy provádět pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu, ani na škody, které vznikly servisem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz. Omezená mezinárodní záruka firmy Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adresewww.polar.com/support a na webových stránkách příslušné země.

Jako uživatelské jméno k vašemu účtu u Polaru slouží vždy vaše e-mailová adresa. Pro registraci výrobku od firmy Polar, přihlášení se do webové služby Polar Flow, do diskusního fóra i k odebírání zpravodaje se používá totéž uživatelské jméno a heslo.