Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek, kombinace označení vybrané funkce a potvrzení tlačítkem a struktura menu

Funkce tlačítek, kombinace označení vybrané funkce a potvrzení tlačítkem a struktura menu

V800 má pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou právě používána. Kromě toho má V800 funkce poklepu. Ty fungují tak, že poklepem na displej V800 si můžete v průběhu tréninku zobrazit požadované informace a aktivovat různé funkce.

Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech:

Funkce tlačítek

Časový náhled a menu

LIGHT (OSVĚTLENÍ) BACK (ZPĚT) START UP (NAHORU) DOWN (DOLŮ) TAP (POKLEP)
 • Osvětlení displeje
 • Stisknout a podržet pro vstup do Rychlého menu
 • Odejít z menu
 • Vrátit se na předchozí úroveň
 • Ponechat nastavení beze změny
 • Zrušit výběr
 • Stisknout a podržet pro návrat z menu do časového náhledu
 • Stisknout a podržet pro synchronizaci s applikací Flow v časovém náhledu
 • Potvrdit výběr
 • Vstoupit do předtréninkového režimu
 • Vstoupit do výběru zobrazeného na displeji
 • Procházet seznamy možností
 • Upravit zvolenou hodnotu
 • Stisknout a přidržet pro změnu vzhledu displeje
 • Procházet seznamy možností
 • Upravit zvolenou hodnotu

 

Předtréninkový režim

LIGHT (OSVĚTLENÍ) BACK (ZPĚT) START UP (NAHORU) DOWN (DOLŮ) TAP (POKLEP)
 • Stisknout a podržet pro vstup do nastavení sportovních profilů
 • Návrat do časového náhledu
 • Zahájit trénink
 • Procházet seznamy sportovních disciplín
 • Procházet seznamy sportovních disciplín

Při tréninku

LIGHT (OSVĚTLENÍ) BACK (ZPĚT) START UP (NAHORU) DOWN (DOLŮ) TAP (POKLEP)
 • Osvětlení displeje
 • Stisknout a podržet pro vstup do Training Quick Menu (Rychlého menu tréninku)
 • Přerušit trénink jedním stisknutím
 • Stisknout a podržet po dobu 3 vteřin pro zastavení nahrávání tréninku

 • Vstoupit do přechodového režimu při multisportovním tréninku

 • Stisknout a podržet pro odemčení/uzamčení zámku pásma
 • Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení
 • Změnit tréninkový náhled
 • Změnit tréninkový náhled

 • Absolvovat kolo/etapu/(Změnit tréninkový náhled)/(Aktivovat podsvícení*

*Funkce poklepu si můžete individuálně přizpůsobit v Nastavení sportovních profilů ve webové službě Polar Flow.

Funkce poklepu

Funkce poklepu umožňuje sledovat informace na displeji nebo ovládat různé funkce v průběhu tréninku. Poklepem si v průběhu tréninku můžete zjistit svoji míru regenerace v časovém režimu, změřit délku kola/etapy, změnit tréninkový náhled nebo aktivovat podsvícení. Poklep na displej musí být silný. Jen lehký dotek nestačí. Poklep můžete provést přiměřenou silou dvěma prsty , sklo se důrazným poklepem nerozbije.

Funkce nastavení citlivosti na poklep dle provozovaného sportu umožňuje nastavit si citlivost, která je nejvhodnější pro různé druhy sportů. Pro změnu citlivosti displeje na poklep dle druhu sportu (jak silně na něj musíte poklepat), jděte na Settings > Sport profiles(Nastavení >, Sportovní profily) a u sportu, který chcete editovat, zadejte Sport specific tap sensitivity(Citlivost na poklep dle druhu sportu). Pro změnu citlivosti na poklep v časovém režimu (Jak silně musíte na displej poklepat, abyste viděli svoji míru regenerace), jděte na Settings > General settings > Time mode tap sensitivity(Nastavení > Obecná nastavení > Citlivost na poklep v časovém režimu). Vyzkoušejte si různé míry citlivosti, abyste zjistili, která vám nejlépe vyhovuje pro různé druhy sportů, a která je nejvhodnější pro použití v časovém režimu. Citlivost lze nastavit na Light tap, Normal tap, Strong tap, Very strong tap (Lehký poklep, Normální poklep, Silný poklep, Velmi silný poklep nebo Off(Vypnuto).

Citlivost na poklep dle druhu sportu si můžete změnit i v průběhu tréninku v Quick menu(Rychlém menu). Stiskněte a podržte tlačítko LIGHT (OSVĚTLENÍ) a zadejte Sport specific tap sensitivity(Citlivost na poklep dle druhu sportu).

Funkce poklepu si můžete individuálně přizpůsobit v nastavení sportovních profilů ve webové službě Polar Flow.

HeartTouch

Funkce HeartTouch umožňuje snadno zjistit, kolik je právě hodin, aktivovat podsvícení displeje nebo vám ukáže předchozí kolo nebo etapu tréninku. Stačí dotknout se snímače srdeční frekvence sporttesterem V800. Není k tomu potřeba žádných tlačítek. Funkce poklepu můžete změnit v Nastavení sportovních profilů ve webové službě Polar Flow. Více informací viz. Sport Profiles (Sportovní profily)

Struktura menu

Vstupte do menu a procházejte jím mačkáním tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Potvrďte výběr tlačítkem START a vraťte se tlačítkem ZPĚT.

V menu naleznete:

 • Favorites
 • Timers
 • Tests
 • Settings
 • Status
 • Diary

Oblíbené

Ve funkci Favorites (Oblíbené) naleznete:

Race Pace(Závodní tempo), trasy a tréninkové cíle, které jste si uložili do oblíbených ve webové službě Flow.

Pro více informací viz. Race Pace (Závodní tempo)

Timers (Časovače)

Ve funkci Timers (Časovače) naleznete:

 • Stopwatch(Stopky)
 • Countdown timer (Odpočítávač času)

Tests (Testy)

Ve funkci Tests (Testy) naleznete:

 • Orthostatic test(Ortostatický test)
 • Fitness test(Test zdatnosti)
 • Jump test(Skokový test)
 • RR recording (Záznamovou funkci RR)

Pro více informací viz. Funkce

Nastavení

Ve funkci Settings (Nastavení) můžete upravovat:

 • Sport profiles(Sportovní profily)
 • Physical settings(Fyzická nastavení)
 • General settings(Obecná nastavení)
 • Watch settings (Nastavení hodinek)

Více informací viz. Nastavení

Status (Stav)

Ve funkci Status (Stav) naleznete:

 • Recovery status(Míru regenerace): Ukáže vám vaši míru regenerace. Více informací viz. "Recovery Status Based on 24/7 Activity" (Míra regenerace, vypočítaná z aktivity, zaznamenávané sedm dní v týdnu, 24 hodin denně).
 • Daily activity (Denní aktivitu): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku, ostatní aktivitě a BMR (bazálním metabolismu, což je minimální metabolická aktivita, potřebná k zachování života).
 • Week summaries (Týdenní přehledy): Tato funkce vám ukáže týdenní tréninkové přehledy. V těchto přehledech naleznete délky tréninkových jednotek, vzdálenost a délku setrvání v jednotlivých pásmech srdeční frekvence.

Pro více informací viz. Status (Stav)

Diary (Diář)

V Diary (Diáři) se můžete podívat na týdenní přehled. Chcete-li se podívat na všechny tréninkové jednotky v určitém dni, přehled tréninku v každé z nich a na testy, kterými jste prošli, zadejte ten konkrétní den. Můžete se také podívat na tréninkové jednotky, které jste si naplánovali.