Nacházíte se tady: Začínáme > Základní nastavení

Základní nastavení

Abyste si svého sportesteru V800 mohli užít naplno, jděte prosím na flow.polar.com/start , kde vás jednoduché instrukce provedou jeho nastavením, stažením posledního firmware a aktivací webové služby Flow. Jestliže již máte otevřený účet u Polaru, není potřeba otevírat další účet pro webovou službu Flow. Přihlašovat se můžete pod stejným uživatelským jménem a heslem, která používáte např. pro přihlášení se na stránky polarpersonaltrainer.com.

Po nabití V800 je čas provést základní nastavení. K tomu, aby vám mohly být poskytovány ty nejpřesnější a nejosobnější údaje, je důležité, abyste přesně zadali svoje fyzická nastavení, jako jsou například věk, hmotnost a pohlaví, protože mají vliv na výpočet kalorické spotřeby, tréninkové zátěže a míry regenerace i na další parametry funkce Smart Coaching (Chytré koučování).

Na displeji se zobrazí pokyn Choose language (Zvolte jazyk). Tlačítkem start zvolíte English(angličtinu).

Zvolíte-li si jiný jazyk, než English(angličtinu), budete nasměrováni na polar.com/flow kde si ho můžete nastavit. Při aktivaci webové služby Flow si můžete pro V800 nastavit ještě další jazyk. Budete-li si další jazyk chtít nastavit později, jděte na polar.com/flow a přihlašte se. V pravém horním rohu klikněte na své jméno/profilovou fotografii, potom na Products (Výrobky) a V800 Settings (Nastavení V800). Ze seznamu si vyberte požadovaný jazyk a proveďte synchronizaci s V800. Můžete si vybrat z těchto jazyků : Dansk(dánština), Deutsch(němčina), English(angličtina), Español(španělština), Français(francouzština), Italiano(italština), 日本語(japonština), Nederlands(holandština), Norsk(norština), Português(portugalština), 简体中文(čínština), Suomi(finština) nebo Svenska(švédština).

Zvolíte-li si angličtinu, zobrazí se text Set up your Polar V800 (Nastavte si svůj Polar V800). Nastavte následující údaje, a každou volbu potvrďte tlačítkem Start. Budete-li se chtít v kterémkoliv bodě vrátit a nastavení změnit, mačkejte tlačítko Back (Zpět), dokud se nedostanete k nastavení, které si přejete změnit.

  1. Time format: (Časový formát) : Vyberte si z 12 h nebo 24 h. U 12 h nastavení zadejte AM (Dopoledne) nebo PM (Odpoledne). Potom nastavte místní čas.
  2. Date (Datum) : Zadejte aktuální datum.
  3. Units (Jednotky): Zvolte metrické (kg, cm, °C) nebo imperiální (lb, ft,°F)(libra, stopa, °F) jednotky.
  4. I wear my product on:(Sporttester nosím na) : Vyberte Left hand (Levé ruce) nebo Right hand(Pravé ruce).
  5. Weight (Hmotnost): Zadejte svou hmotnost.
  6. Height (Výška): Zadejte svoji výšku.
  7. Date of birth (Datum narození): Zadejte své datum narození.
  8. Sex (Pohlaví): Zadejte Muž nebo Žena.
  9. Training background (Frekvence tréninku) : Occasional (0-1 h/week)(Příležitostně - 0-1 h týdně), Regular (1-3 h/week)(Pravidelně - 1-3 h týdně), Frequent (3-5 h/week)(Často - 3-5 h týdně), Heavy (5-8 h/week)(Velmi často 5-8 h týdně), Semi-Pro (8-12 h/week)(Poloprofesionálně 8-12 h týdně), Pro (12+ h/week)(Profesionálně 12+ h týdně). Více informací o frekvenci tréninku najdete ve funkci Physical Settings („Fyzická nastavení“)
  10. Ready to go! (Připraven k použití!) Tento nápis se zobrazí na displeji, jakmile dokončíte nastavení, a V800 přejde do časového náhledu.