Nacházíte se tady: Trénink > Po tréninku

Po tréninku

Získejte okamžitou analýzu svého tréninku a hloubkové náhledy do něj i do procesu regenerace pomocí webové aplikace a webové služby Flow.

Tréninkový přehled ve vašem V800

Po ukončení každé tréninkové jednotky o ní získáte okamžitý přehled. Po shlédnutí tréninkového přehledu vám bude také ukázáno, jaký měla tato jednotka vliv na vaši míru regenerace.

Informace v tomto přehledu závisí na sportovním profilu a na použitých snímačích. V přehledu naleznete:

 • Tréninkovou zátěž a čas potřebný na regeneraci po konkrétní tréninkové jednotce
 • Přínos tréninku
 • Čas zahájení a délku tréninkové jednotky
 • Průměrnou a maximální rychlost/tempo a překonanou vzdálenost
 • Průměrnou a maximální hodnotu srdeční frekvence a kumulativní pásma srdeční frekvence
 • Altitude compensated calories a procentní podíl spáleného tuku na výdeji kalorií,
 • Běžecký index
 • Průměrnou a maximální kadenci (běhu a jízdy na kole)
 • Průměrnou a maximální délku kroku (při běhu)
 • Maximální nadmořskou výšku, stoupání a klesání
 • Podrobnosti o absolvovaném tréninkovém kole/etapě

Budete-li si chtít prohlédnout svůj tréninkový přehled později, přejdete do Diary (diáře), zadáte datum, a potom vyberete přehled tréninkové jednotky, který chcete vidět.

Přehled jedné sportovní disciplíny

Přehled jedné sportovní disciplíny vám poskytne podrobné informace o tréninkové jednotce.

Čas zahájení

Délka tréninkové jednotky

Vzdálenost (zobrazuje se, pokud je zapnuta GPS nebo krokoměr Polar) Bluetooth® Smart/ snímač rychlosti Polar Bluetooth® Smart)

Čas závodu

Průměrná rychlost při závodu

Tato hodnota se zobrazuje pouze tehdy, je-li zapnuta funkce Race Pace (Závodní tempo)

Tréninková zátěž

Čas potřebný na regeneraci při této tréninkové jednotce

Přínos tréninku

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Zobrazuje se, jestliže je používán snímač srdeční frekvence, nezobrazuje se při multisportovních tréninkových jednotkách.

Pásma srdeční frekvence

Tato jsou zobrazena, jestliže je používán snímač srdeční frekvence

Průměrná hodnota srdeční frekvence

Maximální hodnota srdeční frekvence

Kalorie

Procentní podíl tuku na spálených kaloriích

Průměrná rychlost/tempo

Maximální rychlost/tempo

Běžecký Index

Zobrazuje se, jestliže používáte běžecký snímač a GPS nebo krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Průměrná kadence

Maximální kadence

Zobrazuje se, jestliže používáte krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Průměrná délka kroku

Maximální délka kroku

Zobrazuje se, jestliže používáte krokoměr Polar Bluetooth® Smart

Průměrná kadence

Maximální kadence

Zobrazuje se, jestliže používáte snímač kadence Polar Bluetooth® Smart

Maximální nadmořská výška

Stoupání

Klesání

Zobrazuje se, jestliže používáte výškoměr.

Kola (etapy)

Nejlepší kolo (etapa)

Průměrné kolo (etapa)

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Automatic lap (Automatický záznam tréninkového kola/etapy):

Nejlepší kolo (etapa)

Průměrné kolo (etapa)

Pro více informací stiskněte tlačítko START.

Multisportovní přehled

Multisportovní přehled vám ukáže celkový přehled tréninkové jednotky i přehledy, specifické pro daný sport.

Multisportovní přehled vám poskytne všeobecné informace o celé tréninkové jednotce.

Délka tréninkové jednotky

Vzdálenost

Pro více informací o celé tréninkové jednotce stiskněte tlačítko START. Pro podrobné informace, specifické pro danou sportovní disciplínu, procházejte menu pomocí tlačítek UP/DOWN (NAHORU/DOLŮ a stiskněte START v přehledu tohoto sportu.

Aplikace Polar Flow

Po skončení každého tréninku synchronizujte svůj sporttester V800 s aplikací Flow, což vám umožní provést rychlou analýzu dat. Aplikace Flow vám umožňuje získat rychlý přehled o tréninkových datech offline.

Více informací viz. Polar Flow App („Aplikace Polar Flow“)

Webová služba Polar Flow

Webová služba Polar Flow vám umožňuje analyzovat každý detail svého tréninku a zjistit si více informací o svém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Více informací viz. Polar Flow Web Service (Webová služba Polar Flow)