Du er her: Funktioner > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Dit ur måler din søvn, hvis du har det på om natten. Den måler, hvornår du falder i søvn, og hvornår du vågner, og indsamler dataene til dybere analyse i Polar Flow-appen og -webservicen. Uret observerer din håndbevægelse om natten for at måle alle afbrydelser i løbet af hele søvnperioden og fortæller dig, hvor meget du rent faktisk har sovet.

Søvndata på dit ur

Brug OP- og NED-knapperne i tidsvisning til at navigere til urdisplayet for søvn.

Når dit ur registrerer, at du er vågnet, vises din søvnperiode på urdisplayet.

Du kan også manuelt stoppe registrering af søvn. Er du allerede vågen? vises på urdisplayet for søvn, når uret har registreret mindst fire timers søvn. Tryk på OK for at lade uret vide, at du er vågen, og vælg Stop registrering af søvn. Så opsummerer uret med det samme din søvn.

Åbn din søvnopsummering ved at trykke på OK. På visningen for søvnopsummeringen fremgår følgende oplysninger:

  • Hvornår du Faldt i søvn, og hvornår du Vågnede.
  • Søvnperioden er det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede.
  • Reel søvn angiver den tid, du har sovet mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. Mere specifikt er det din søvnperiode minus afbrydelserne. Det er kun den tid, du rent faktisk sover, der medregnes i den reelle søvn.
  • Stabilitet: Søvnstabilitet er en vurdering af, hvor stabil din søvnperiode har været. Søvnstabilitet evalueres på en skala fra ét til fem: mange afbrydelser – nogle afbrydelser – nogenlunde stabil – stabil – meget stabil.
  • Søvnanalyse: Illustration af din reelle søvnperiode og søvnafbrydelser i forhold til din ønskede søvnperiode.
  • Feedback: Du får feedback om varigheden og kvaliteten af din søvn. Feedback om varighed er baseret på en sammenligning mellem din søvnperiode og din ønskede søvnperiode.
  • Hvordan har du sovet? Du kan vurdere, hvor godt du har sovet sidste nat, på en skala med fem trin: meget godt – godt – nogenlunde – dårligt – meget dårligt. Når du vurderer din søvn, får du en længere tekstfeedback i Flow-appen og -webtjenesten. Feedbacken i Flow-appen og -webtjenesten tager hensyn til din egen subjektive vurdering af din søvn og justerer feedbacken baseret på den.

Søvndata i Flow-appen og -webservicen

Dine søvndata vises i Flow-appen og -webservicen, efter dit ur er synkroniseret. Du kan se tidspunktet, mængden og kvaliteten af din søvn. Du kan indstille Din ønskede søvnperiode for at definere, hvor længe du sigter efter at sove hver nat. Du kan også bedømme din søvn i Flow-appen og -webservicen. Du modtager feedback om, hvordan du har sovet, baseret på dine søvndata, din foretrukne søvntid og din søvnbedømmelse.

Med Flow-webservicen kan du se din søvn under fanen Søvn i din Dagbog. Du kan også medtage dine søvndata i Aktivitetsrapporter under fanen Udvikling.

Ved at følge dine søvnmønstre kan du se, om de bliver påvirket af eventuelle ændringer i din dagligdag, og finde den rette balance mellem hvile, daglig aktivitet og træning.

Lær om Polar Sleep Plus i denne indgående vejledning.