Du er her: Kom i gang > Knapfunktioner og bevægelser

Knapfunktioner og bevægelser

Dit ur har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Se tabellerne herunder for at finde ud af hvilke funktioner, knapperne har i forskellige tilstande.

Tidsvisning og menu

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk i tidsvisning for at se batteristatussymbolet

Tryk og hold nede for at låse knapper

Åbn menuen

Tilbage til det forrige niveau

Efterlad indstillinger uændrede

Annullér valg

Tryk og hold for at vende tilbage til tidvisning fra menu

Tryk og hold den nede i tidsvisning for at starte parring og synkronisering

Bekræft valget, der vises på displayet

Tryk og hold for at åbne førtræningsvisning

Tryk for at se flere detaljerede oplysninger om den information, der vises på urdisplayet

 

Skift urdisplayet i tidsvisning

Gå gennem valglister

Justér en valgt værdi

Førtræningstilstand

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk og hold nede for at låse knapper

Tryk for at gå til hurtigmenuen

Vend tilbage til tidsvisning

Start et træningspas

Gå gennem sportslister

Under træning

LYS TILBAGE OK OP/NED

Oplys displayet

Tryk og hold nede for at låse knapper

Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang

For at stoppe træningspasset skal du trykke og holde det under pause

Marker en omgang

Fortsæt træningsmåling ved midlertidig afbrydelse

Skift træningsvisning

Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning

Baggrundsbelysningen tændes automatisk, når du drejer dit håndled for at kigge på uret.