Du er her: Funktioner > Mobilmeddelelser

Mobilmeddelelser

Med funktionen mobilmeddelelser kan du få underretninger om indgående opkald, beskeder og meddelelser fra apps på din ur. Du får de samme meddelelser på dit ur, som du får på din telefonskærm. Mobilmeddelelser er tilgængelige til iOS- og Android-telefoner.

For at bruge mobilmeddelelser skal du have Flow-appen kørende på din telefon, og den skal være parret med dit ur. Du kan få flere anvisninger under Parring af en mobilenhed med dit ur

Slå mobilmeddelelser til

Slå dem til under Indstillinger > Generelle indstillinger > Mobilmeddelelser på dit ur. Slå mobilmeddelelser Fra eller Til, når du ikke træner. Bemærk, at du ikke modtager meddelelser under træningspas.

Gå ind under menuen Enheder i Flow-appen, vælg din enhed, og sørg for, at Smarte meddelelser/Mobilmeddelelser er slået Til.

Når du har slået meddelelserne til, skal du synkronisere dit ur med Flow-appen.

Bemærk, at når mobilmeddelelser er slået til, vil dit ur og din telefon hurtigere løbe tør for batteri, fordi Bluetooth hele tiden er tændt.

Forstyr ikke

Hvis du vil slå underretninger om meddelelser og opkald fra i et bestemt tidsrum, skal du slå Forstyr ikke til. Når Forstyr ikke er slået til, modtager du ingen underretninger om meddelelser eller opkald i det tidsrum, du har angivet.

Vælg Fra, Til eller Til (22.00-7.00) og den periode, hvor du ikke vil forstyrres. Vælg, Start kl. og Slut kl..

Se meddelelser

Når du modtager en meddelelse, vibrerer dit ur, og en rød prik vises nederst til venstre på displayet. Se meddelelsen ved at trykke på TILBAGE og vælge Meddelelser eller ved at dreje dit håndled og se på uret.

Når du modtager et opkald, vibrerer dit ur, og du vises navnet på den, der ringer. Du kan også svare på eller afvise opkaldet på uret.

Mobilmeddelelser fungerer muligvis forskelligt, afhængigt af modellen af din Android-telefon.