You are here: Lastnosti > Pametno obveščanje (iOS)

Pametno obveščanje (iOS)

Funkcija pametnega obveščanja vam omogoča sprejemanje opozoril o dohodnih klicih, sporočilih in obvestilih iz vašega mobilnega telefona na vaši Polarjevi napravi. Na Polarjevo napravo boste prejeli ista obvestila kot na zaslonu mobilnega telefona. Funkcija pametnega obveščanja je na voljo za operacijska sistema iOS in Android.

Nastavitve

Če želite prejemati opozorila in obvestila, morate svojo Polarjevo napravo združiti z aplikacijo Flow, prav tako pa morate na Polarjevi napravi in telefonu izvesti ustrezne nastavitve.

Po posodobitvi vdelane programske opreme v vaši Polarjevi napravi, jo morate znova združiti z aplikacijo Flow, da se prikažejo nastavitve pametnega obveščanja. Če ju ne združite znova, nastavitve ne bodo vidne.

V800

Obveščanje je privzeto izklopljeno. Nastavite ga v Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Meni > Nastavitve > Splošne nastavitve > Pametno obveščanje).

  • Izberite možnost On (Vklop), če želite prejemati obvestila in si vsebino obvestil ogledati na prikazovalniku.
  • Izberite možnost On (no preview) (Vklop (brez predogleda)), če ne želite, da se vsebine obvestil prikaže na prikazovalniku. Pravkar ste bili seznanjeni, da ste prejeli obvestilo.
  • Notif. do not disturb (Obvest. ne moti): Če želite za določeno obdobje v dnevu onemogočiti opozorila za obvestila in klice, vklopite funkcijo »Ne moti«. Nato nastavite časovno obdobje za vklop funkcije »Ne moti« (privzeto obdobje je 22.00–7.00). Ko je funkcija »Ne moti« vklopljena, med nastavljenim obdobjem ne boste prejemali nobenih opozoril za obvestila in klice.

Mobilni telefon

Nastavitve obveščanja na mobilnem telefonu določajo, katera obvestila boste prejemali prek Polarjeve naprave. Za urejanje nastavitev obveščanja na telefonu iOS:

  1. Pojdite v možnost Settings > Notification Center (Nastavitve > Center za obveščanje).
  2. Prepričajte se, da so aplikacije, za katere želite prejemati obvestila, navedene pod možnostjo Include, in da imajo nastavljen slog obveščanja Banner (pasice) ali Alerts (opozorila).

Obvestil ne boste prejemali iz aplikacij, ki so navedene pod možnostjo Do not include.

Uporaba

Ko boste prejeli opozorilo, vas bo Polarjeva naprava o tem diskretno obvestila z vibriranjem. Ko boste prejeli dohodni klic, se boste lahko odločili, da ga sprejmete, utišate ali zavrnete (samo pri sistemu iOS 8). Z utišanjem boste utišali samo Polarjevo napravo, ne pa mobilnega telefona. Če boste obvestilo prejeli med opozorilom za klic, obvestilo ne bo prikazano.

Med vadbo lahko sprejemate klice in navodila za krmarjenje (samo z možnostjo Google Zemljevidi), če je v vašem mobilnem telefonu zagnana aplikacija Flow. Med vadbo ne boste prejemali nobenih obvestil (e-pošte, koledarja, aplikacij itd.).

Opusti obvestila

Obvestila lahko opustite ročno ali s časovno omejitvijo. Če ročno opustite obvestilo, ga hkrati opustite tudi z zaslona mobilnega telefona, s časovno omejitvijo pa se odstrani samo iz Polarjeve naprave, na zaslonu mobilnega telefona pa je še vedno vidno.

Za opustitev obvestil prek prikazovalnika:

  • Ročno: Pritisnite gumb BACK (NAZAJ)
  • S časovno omejitvijo: Če obvestila ne opustite ročno, bo s prikazovalnika izginilo po 30 sekundah

Funkcija »Ne moti«

Če želite za določeno obdobje v dnevu onemogočiti opozorila za obvestila in klice, vklopite funkcijo »Ne moti«. Ko je ta funkcija vklopljena, med nastavljenim obdobjem ne boste prejemali nobenih opozoril za obvestila in klice.

Funkcija »Ne moti« je privzeto nastavljena na 22.00–7.00. Časovno obdobje lahko spremenite v General Settings (Splošne nastavitve) v Polarjevi napravi.

Ko je vklopljena funkcija »Ne moti«, bo v zgornjem levem kotu prikazovalnika naprave V800 prikazana ikona (polmesec), ki označuje, da ne morete prejemati obvestil.