You are here: Lastnosti > Metrike za plavanje (plavanje v bazenu)

Metrike za plavanje (plavanje v bazenu)

Metrike za plavanje vam omogočajo analizo vsake vadbe plavanja in sledenje vaše izvedbe in napredka na dolgi rok. Metrike beležijo preplavano dolžino, čas in ritem, hitrost zamahov in prepoznajo vaš plavalni slog. Poleg tega lahko s prikazom učinkovitosti SWOLF izboljšate svojo tehniko plavanja.

Preverite, ali ste nastavili, na kateri roki nosite uro V800, da boste prejemali kar najnatančnejše podatke. To je lahko nastavljeno v V800 Splošnih nastavitvah.

Metrike za plavanje so na voljo samo v profilu plavanja v bazenu. Za uporabo profila plavanja v bazenu programska oprema na vaši uri V800 ne sme biti starejša od različice 1.2.

Plavalni slogi

V800 prepozna vaš slog plavanja in izračuna metrike glede na slog kot tudi skupni rezultat celotne vadbe.

Slogi, ki jih V800 prepozna:

 • Prosti slog
 • Hrbtno
 • Prsno
 • Metuljček

Ritem in razdalja

Meritve ritma in razdalje so izračunane glede na dolžino bazena, zato vedno nastavite pravilno dolžino bazena, da boste prejemali točne podatke. V800 zazna, kdaj se obrnete, in ta podatek uporabi za računanje točnega ritma in razdalje.

Hitrost zamahov

Hitrost zamahov vam sporoča, koliko zamahov napravite v eni minuti ali glede na dolžino bazena. Uporabljate jo lahko za ugotavljanje vaše tehnike plavanja, tempa in časovne koordinacije.

Swolf

SWOLF (sestavljena iz delov besed "swimming" in "golf") je posredna mera za učinkovitost. SWOLF se izračuna tako, da se sešteje vaš čas in količina zamahov glede na dolžino bazena. Na primer: 30 sekund in 10 zamahov za eno dolžino bazena znaša 40 na lestvici SWOLF. Na splošno velja, da manjša številka SWOLF za določeno razdaljo ali slog pomeni večjo učinkovitost.

Rezultat SWOLF je zelo individualen, zato ga ne primerjajte z rezultati SWOLF drugih plavalcev. Je osebno orodje, ki vam pomaga izboljšati in uskladiti vašo tehniko ter najti optimalno učinkovitost pri različnih slogih.

Izbira dolžine bazena

Izbrati morate pravilno dolžino bazena, saj ta podatek vpliva na rezultat ritma, razdalje in hitrosti zamahov, kot tudi na vaš rezultat SWOLF. Izbirate lahko med 25 metri, 50 metri in 25 jardi, vendar lahko tudi ročno nastavite dolžino bazena. Minimalna razdalja, ki jo lahko izberete, znaša 20 metrov/jardov.

Izbrana dolžina bazena je prikazana v načinu pred vadbo. Da lahko nastavitve spreminjate s tiste točke, pritisnite in pridržite LUČ, da se vam odpre hitri meni Sport Profile (Športni profil), izberite Pool length (Dolžino bazena) in nastavite pravilno dolžino. Spremenite jo lahko tudi v Settings > Sport Profiles > Pool swimming > Pool length (Nastavitve > Športni profili > Plavanje v bazenu > Dolžina bazena).

Začetek plavanja v bazenu

 1. Pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo in se pomaknite v profil za plavanje v bazenu.
 2. Preverite, da je dolžina bazena pravilna (prikazano na prikazovalniku).
 3. Pritisnite START za začetek snemanja vadbe.

Po vašem plavanju

V vadbenem povzetku na vaši uri V800 boste videli

 • Povprečni in maksimalni ritem (ritem/100 metrov ali ritem/100 jardov).
 • Informacije o krogu
 • Povzetek plavalnega sloga, ki vključuje:

  • Čas plavanja
  • Povprečni in maksimalni srčni utrip (če uporabljajte senzor srčnega utripa H7)
  • Povprečni in maksimalni ritem (ritem/100 metrov ali ritem/100 jardov)
  • Povprečno število zamahov (zamahi/dolžina bazena in zamahi/minuto)

Po vadbi si lahko na spletni storitvi Flow ogledate podrobno analizo vašega plavanja.

Za več informacij o metrikah za plavanje glejte