You are here: Za začetek > Združevanje

Združevanje

Senzorji združljivi s pomočjo V800 Brezžična tehnologija Bluetooth Smart ®. Pred prvo uporabo senzorja srčnega utripa, tekaškega ali kolesarskega senzorja ali mobilne naprave (pametni telefon, tablica), je te naprave treba združiti z V800. Združevanje vzame le nekaj sekund in zagotavlja, da vaš V800 sprejema signale samo z vaših senzorjev in naprav, omogoča pa tudi vadbo v skupini brez motenj. Pred vpisom dogodka ali tekme se prepričajte, da ste združevanje opravili doma, da bi preprečili motnje zaradi prenosa podatkov.

Združi senzor srčnega utripa z V800

Obstajata dva načina, kako združiti senzor srčnega utripa s svojim V800:

 1. Nosite svoj senzor srčnega utripa in pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. Prikaže se napis To pair, touch your sensor with V800 (Za združevanje se dotaknite svojega senzorja z V800), z V800 se dotaknite senzorja srčnega utripa in počakajte, da ga zazna.
 3. Prikaže se naprava ID Pair Polar H7 xxxxxxxx (Združi Polar H7 xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair new device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi novo napravo) in pritisnite START.
 2. V800 prične iskanje vašega senzorja srčnega utripa.
 3. Ko je najden senzor srčnega utripa, se prikaže ID naprave Polar H7 xxxxxxxx (Polar H7 xxxxxxxx).
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

Ko uporabljate senzor srčnega utripa H7, lahko V800 zazna vaš srčni utrip preko oddajnika GymLink, preden ga združite. Poskrbite, da ste pred pričetkom vadbe združili svoj senzor srčnega utripa.

Združi senzor korakov, hitrosti ali kadence z V800

Pred združevanjem senzorjev korakov, kadence ali hitrosti poskrbite, da so pravilno nameščeni. Za več informacij glejte uporabniški priročnik, kako namestiti senzorje.

Obstajata dva načina, kako združiti senzor korakov z vašim V800:

 1. Pritisnite gumb START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. V800 prične iskanje vašega senzorja.

  • Senzor korakov: Dotaknite se svojega senzorja korakov z V800 in počakajte, da bo najden.
  • Senzor kadence: Nekajkrat obrnite gonilko, da vklopite senzor. Utripajoča rdeča lučka v senzorju označuje, da je senzor vklopljen.
  • Senzor hitrosti: Nekajkrat obrnite kolo, da vklopite senzor. Utripajoča rdeča lučka v senzorju označuje, da je senzor vklopljen.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx (Združi Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi novo napravo) in pritisnite START.
 2. V800 prične iskanje vašega senzorja.
 3. Ko je najden senzor, se prikaže ID naprave Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx (Polar RUN/CAD/SPD xxxxxxxx).
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

Za več informacij o združevanju določenih senzorjev glejte Senzorji

Tehtnico Polar Balance združite z V800

Za združevanje tehtnice Polar Balance in naprave V800 sta na voljo dva načina:

 1. Stopite na tehtnico in na prikazovalniku se prikaže vaša teža.
 2. Ko zaslišite pisk, ikona za Bluetooth na prikazovalniku tehtnice prične utripati, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena. Tehtnica je pripravljena na združevanje z V800.
 3. Pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb BACK na napravi V800, nato pa počakajte, da se na prikazovalniku izpiše sporočilo o koncu združevanja.

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo naprav) in pritisnite START.
 2. V800 začne iskati vašo tehtnico.
 3. Stopite na tehtnico in na prikazovalniku se prikaže vaša teža.
 4. Ko V800 najde vašo tehtnico, se na njegovem prikazovalniku izpiše njena ID-številka Polar scale xxxxxxxx (xxxxxxxx tehtnica Polar).
 5. Pritisnite START in izpiše se Pairing (Združevanje).
 6. Po koncu se izpiše Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Tehtnico lahko združite s sedmimi različnimi napravami Polar. Ko je z njo združenih več kot sedem naprav, se prva združena naprava odstrani, nadomesti pa jo zadnja združena naprava.

Združi mobilno napravo z V800

Pred združevanjem mobilne naprave ustvarite Polar račun, če ga še nimate, in prenesite aplikacijo Flow iz App Store ali Google Play. Poskrbite, da ste tudi prenesli in namestili programsko opremo FlowSync na svoj računalnik iz flow.polar.com/V800 in registrirali svoj V800 na spletni storitvi Flow.

Preden poskusite združiti, poskrbite, da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth, letalski način ni vklopljen.

Da bi združili mobilno napravo:

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polar račun.
 2. Počakajte, da se pojavi pogled za Poveži napravo in na vaši mobilni napravi se prikaže (Searching for Polar V800) (Iskanje V800).
 3. V časovnem načinu V800 pritisnite in držite gumb NAZAJ.
 4. Prikaže se Connecting to device (Priključitev na napravo), ki ji sledi Connecting to app (Priključitev na aplikacijo).
 5. Sprejmite zahtevo za Bluetooth združevanje na svoji mobilni napravi in vnesite pin-kodo, prikazano na vašem V800.
 6. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

ali

 1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polar račun.
 2. Počakajte, da se pojavi pogled za Poveži napravo in na vaši mobilni napravi se prikaže (Waiting for V800) (Počakaj na V800).
 3. V V800 pojdite v Settings > General settings > Pair and sync > Pair other device (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Zduži novo napravo) in pritisnite START
 4. Ko ste našli napravo, se prikaže ID naprave Polar mobile xxxxxxxx (Polar mobilni xxxxxxxx) na V800.
 5. Pritisnite START, prikaže se Connecting to device (Priključitev na napravo), ki ji sledi Connecting to app (Priključitev na aplikacijo).
 6. Sprejmite zahtevo za Bluetooth združevanje na svoji mobilni napravi in vnesite pin kodo, prikazano na vašem V800.
 7. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje zaključeno).

Briši združevanje

Da bi zbrisali združevanje s senzorjem ali z mobilno napravo:

 1. Pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združene naprave) in pritisnite START.
 2. Izberite iz seznama napravo, ki jo želite odstraniti in pritisnite gumb START.
 3. Prikaže se Delete pairing? (Brišem združevanje?), izberite Yes (Da) in pritisnite START.
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing deleted (Združevanje zbrisano).