You are here: Lastnosti > Pametno obveščanje (Android)

Pametno obveščanje (Android)

Funkcija pametnega obveščanja vam omogoča sprejemanje opozoril o dohodnih klicih, sporočilih in obvestilih iz vašega mobilnega telefona na vaši Polarjevi napravi. Na Polarjevo napravo boste prejeli ista obvestila kot na zaslonu mobilnega telefona. Upoštevajte, da med vadbo ne boste mogli sprejemati nobenih obvestil.

 • Prepričajte se, da imate v telefonu nameščen sistem Android različice 5.0 ali novejše.
 • Prepričajte se, da imate v napravi V800 nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.
 • Za uporabo funkcije pametnega obveščanja morate imeti nameščeno mobilno aplikacijo Polar Flow za sistem Android in z njo združiti vašo napravo V800. Za delovanje funkcije pametnega obveščanja mora biti v telefonu zagnana aplikacija Polar Flow.
 • Upoštevajte, da ko je vklopljena funkcija pametnega obveščanja, se bo baterija Polarjeve naprave in telefona hitreje izpraznila, saj funkcija Bluetooth neprekinjeno deluje.

Preverili in potrdili smo združljivost funkcije z nekaterimi od najpogostejših modelov telefonov Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4 in Sony Xperia Z3. Morda lahko prihaja do razlik v združljivosti funkcij z drugimi modeli telefonov, ki podpirajo sistem Android 5.0.

Nastavitve

Če želite prejemati opozorila in obvestila, morate svojo Polarjevo napravo združiti z aplikacijo Flow, prav tako pa morate na Polarjevi napravi in telefonu izvesti ustrezne nastavitve.

Po posodobitvi vdelane programske opreme v vaši Polarjevi napravi, jo morate znova združiti z aplikacijo Flow, da se prikažejo nastavitve pametnega obveščanja. Če ju ne združite znova, nastavitve ne bodo vidne.

Obveščanje je privzeto izklopljeno. Vklopite/izklopite ga lahko v vaši napravi V800 ali aplikaciji Polar Flow. Ko se odločite, da boste spremenili nastavitve, vam priporočamo, da to vselej opravite v napravi V800.

V800

Funkcijo pametnega obveščanja v vaši napravi V800 vklopite/izklopite po naslednjem postopku:

V V800 pojdite v Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Meni > Nastavitve > Splošne nastavitve > Pametno obveščanje).

 • Izberite možnost On (Vklop), če želite prejemati obvestila in si vsebino obvestil ogledati na prikazovalniku.
 • Izberite možnost On (no preview) (Vklop (brez predogleda)), če ne želite, da se vsebine obvestil prikaže na prikazovalniku. Pravkar ste bili seznanjeni, da ste prejeli obvestilo.

Aplikacija Flow

Funkcijo pametnega obveščanja v mobilni aplikaciji Polar Flow vklopite/izklopite po naslednjem postopku:

 1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.
 2. Napravo Polar V800 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da pritisnete in pridržite gumb BACK (NAZAJ) na napravi Polar 800.
 3. Pojdite v možnost Settings > Notifications (Nastavitve > Obveščanje).
 4. Pod možnostjo Smart notifications (Pametno obveščanje) izberite On (no preview) (Vklop (brez predogleda)) ali Off (Izklop).

Po vklopu funkcije pametnega obveščanja boste prejeli navodila za omogočanje obvestil v telefonu (tj. aplikaciji Polar Flow boste omogočili dostop do obvestil v telefonu), če jih še niste omogočili. Prikaže se sporočilo Enable notifications? (Omogoči obveščanje?). Tapnite možnost Enable (Omogoči). Nato izberite možnost Polar Flow in tapnite OK (V redu).

 1. Napravo Polar V800 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da pritisnete in pridržite gumb BACK (NAZAJ) na napravi Polar 800.

Ob vsaki spremembi nastavitve za obveščanje v mobilni napravi Polar Flow ne pozabite naprave V800 sinhronizirati z mobilno aplikacijo.

Mobilni telefon

Če želite obvestila iz telefona prejemati v napravo Polar V800, morate najprej omogočiti funkcijo obveščanja v mobilnih aplikacijah, od katerih želite prejemati obvestila. To lahko storite prek nastavitev mobilne aplikacije ali nastavitev funkcije obveščanja v aplikacijah telefona s sistemom Android. Za več informacij o nastavitvah funkcije obveščanja v aplikacijah glejte uporabniški priročnik vašega telefona.

Nato morate aplikaciji Polar Flow omogočiti branje obvestil v vašem telefonu. Aplikaciji Polar Flow morate zagotoviti dostop do obvestil v telefonu (npr. v aplikaciji Polar Flow morate omogočiti funkcijo obveščanja). Aplikacija Polar Flow vas vodi, da omogočite dostop, ko ga potrebujete.

Uporaba

Ko boste prejeli opozorilo, vas bo Polarjeva naprava o tem diskretno obvestila z vibriranjem. Obvestilo o koledarskem dogodku ali sporočilu boste prejeli samo enkrat, medtem ko boste obvestilo o dohodnem klicu prejemali, dokler ne pritisnete gumba BACK (NAZAJ) na napravi Polar V800, dokler ne sprejmete klica prek telefona ali po 30-sekundnem alarmu.

Ime klicatelja se izpiše na zaslonu, če ste ga shranili v imenik mobilnega telefona ter če njegovo ime vključuje osnovne znake latinice in posebne znake za naslednje jezike: francoščina, finščina, švedščina, nemščina, norveščina ali španščina.

Opusti obvestila

Obvestila lahko opustite ročno ali s časovno omejitvijo. Če ročno opustite obvestilo, ga hkrati opustite tudi z zaslona mobilnega telefona, s časovno omejitvijo pa se odstrani samo iz Polarjeve naprave, na zaslonu mobilnega telefona pa je še vedno vidno.

Za opustitev obvestil prek prikazovalnika:

 • Ročno: Pritisnite gumb BACK (NAZAJ)
 • S časovno omejitvijo: Če obvestila ne opustite ročno, bo s prikazovalnika izginilo po 30 sekundah

Funkcija »Ne moti«

Če želite za določeno obdobje v dnevu onemogočiti opozorila za obvestila in klice, vklopite funkcijo »Ne moti«. Ko je ta funkcija vklopljena, med nastavljenim obdobjem ne boste prejemali nobenih opozoril za obvestila in klice.

Funkcija »Ne moti« je privzeto nastavljena na 22.00–7.00. Časovno obdobje lahko spremenite v General Settings (Splošne nastavitve) v Polarjevi napravi.

Ko je vklopljena funkcija »Ne moti«, bo v zgornjem levem kotu prikazovalnika naprave V800 prikazana ikona (polmesec), ki označuje, da ne morete prejemati obvestil.

Blokiraj aplikacije

V storitvi Polar Flow lahko blokirate obvestila iz določenih aplikacij. Takoj ko prejmete prvo obvestilo iz aplikacije v napravo V800, bo ta aplikacija navedena pod možnostjo Settings > Notifications > Block apps (Nastavitve > Obveščanje > Blokiraj aplikacije) in jo lahko po želji blokirate.