You are here: Senzorji > Polarjev senzor Kéo Power Bluetooth® Smart

Polarjev senzor Kéo Power Bluetooth® Smart

Združi Kéo Power z V800

Pred združevanjem senzorja Kéo Power poskrbite, da je pravilno nameščen. Za več informacij o namestitvi stopalk in nameščanju oddajnikov glejte uporabniški priročnik Polar LOOK Kéo Power, ki je prišel v izdelčno škatlo ali video prikaz.

 

Oba oddajnika se mora združiti oba hkrati, zato morate izvesti združevanje dvakrat, ko jemljete Kéo Power v uporabo. Po združevanju prvega oddajnika lahko takoj združite drugega z izbiro enega s seznama. Preverite, ali lahko najdete ID naprave na hrbtni strani vsakega oddajnika, da poskrbite združitev obeh oddajnikov.

Obstajata dva načina, kako združiti senzor Keó Power z vašim V800:

 1. Pritisnite START v časovnem pogledu, da vstopite v način pred vadbo.
 2. Zavrtite gonilko, da prebudite oddajnike.
 3. Prikaže se ID naprave Pair Polar PWR xxxxxxxx (Združi Polar PWR xxxxxxxx). Izberite Yes (Da).
 4. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Pojdite v General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi novo napravo) in pritisnite START.
 2. Zavrtite gonilko, da prebudite oddajnike. V800 prične iskanje senzorja Kéo Power.
 3. Ko ga najdete, se prikaže Polar PWR xxxxxxxx.
 4. Pritisnite START, prikaže se Pairing (Združevanje).
 5. Ko ste opravili, se prikaže Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Nastavitve moči na V800

Prilagodite nastavitve moči, ki bodo najbolje ustrezale vašim vadbenim potrebam. Uredite nastavitve moči v Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili) in izberite profil, ki ga želite urediti in izberite Bike power settings (Nastavitve moči za kolo).

V Bike power settings (Nastavitvah moči kolesa) boste našli:

 • Power view (Ogled moči): Izberite Watts (W), Watts/kg (W/kg) (vati (W), vati/kg (W/kg)) ali % of FTP (% od FTP).
 • Power, rolling average (Moč, povprečno vrtenje): Nastavite, kako pogosto so beležijo podatkovne točke vaše moči. Izberite 1, 3, 5,10, 15, 30 ali 60 sekund.
 • Set FTP value (Nastavi vrednost FTP): Nastavite svojo vrednost FTP. Obseg nastavitev je od 60 do 600 vatov.
 • Check power zone limits (Pregled meje območja moči): Preverite meje območja vaše moči.

Umeri Kéo Power

Umerite senzor Kéo Power pred pričetkom vadbe. Se samodejno umeri vsakič, ko so oddajniki najdeni in V800 najden. Umerjanje traja nekaj sekund.

Temperatura vadbe ima učinek na točnost umerjanja, tako poskrbite da je temperatura vašega kolesa stabilna, preden pričnete privzeto umerjanje.

Da bi umerili Kéo Power:

 1. Prebudite oddajnike z vrtenjem gonilk in izberite način pred vadbo na svoji uri V800 za pričetek umerjanja.
 2. Držite kolo v pokončnem položaju in gonilke na mestu, dokler se umerjanje ne zaključi.

Da bi zagotovili, da se umerjanje pravilno opravi:

 • med umerjanjem ne obremenjujete stopalk.
 • ne prekinjajte umerjanja.

Ko je umerjanje zaključeno, bo na oddajnikih utripala zelena LED luč in lahko pričnete s svojo vadbo.