You are here: Lastnosti > GPS > Na sam začetek

Nazaj na začetek

S to lastnostjo se lahko vrnete na začetek svoje vadbe ali na drugo želeno shranjeno točko.

Za uporabo funkcije nazaj na začetek:

  1. Pritisnite in držite gumb LUČ. Prikaže se Quick menu (Hitri meni).
  2. Izberite Set location guide on (Nastavi vodiča za lokacijo), prikaže se Set target point (Nastavi ciljno točko).
  3. Izberite Starting point (default) (Začetna točka (privzeto)).

Ciljno točko lahko spremenite tako, da se vrnete v Quick menu (Hitri meni) in izberete Change target point (Spremeni ciljno točko). Med vadbo mora biti shranjena vsaj ena želena točka, da lahko spremenite ciljno točko.

Da se vrnete na začetno točko:

  • Pobrskajte na pogled Back to start (Nazaj na začetek).
  • V800 imejte pred seboj v vodoravnem položaju.
  • Premikajte se, da bo V800 lahko določil, v kateri smeri se premikate. Puščica bo kazala v smer vaše začetne točke.
  • Če se želite vrniti na začetno točko, se vedno obrnite v smeri puščice.
  • V800 tudi prikazuje ležaj in neposredno razdaljo (zračno črto) med vami in začetno točko.

Če ste v neznanem okolju, imejte vedno pri sebi zemljevid za primer, da V800 izgubi signal satelita ali se mu izprazni baterija.