Jesteś tutaj: Funkcje > Wskaźniki pływackie

Wskaźniki pływackie

Wskaźniki pływackie pomagają analizować każdy trening pływacki i monitorować kondycję oraz progres w długim okresie.

Określenie ręki, na której nosisz zegarek, zwiększa dokładność wyświetlanych informacji. W ustawieniach Flow możesz sprawdzić, czy wybrano rękę, na której noszony jest zegarek.

Pływanie w basenie

Podczas korzystania z profilu Pływanie lub Pływanie w basenie zegarek rejestruje przepłynięty dystans, czas i tempo, częstotliwość ruchów ramion, czas odpoczynku oraz rozpoznaje styl pływania. Dodatkowo dzięki wartości SWOLF możesz śledzić swoje postępy.

Tempo i dystans: Pomiar tempa i dystansu oparty jest na długości basenu, dlatego aby uzyskać dokładne dane upewnij się, że ustawiona została prawidłowa długość basenu. Zegarek rozpoznaje, gdy wykonujesz nawrót wykorzystuje te informacje do podawania dokładnych danych na temat tempa i pokonanego dystansu.

Ruchy: Zegarek podaje liczbę ruchów na minutę lub na długość basenu. Informacje te możesz wykorzystać do analizy swojej techniki, rytmu i czasu.

Style pływackie: Zegarek rozpoznaje Twój styl pływacki i oblicza wskaźniki charakterystyczne dla tego stylu oraz sumaryczne wartości dla całego treningu. Style rozpoznawane przez zegarek:

 • Dowolny
 • Grzbietowy
 • Klasyczny
 • Motylkowy

SWOLF (skrót „swimming and golf” – pływanie i golf) to pośredni wskaźnik efektywności. Wskaźnik SWOLF obliczany jest poprzez sumowanie czasu i liczby ruchów potrzebnych do przepłynięcia długości basenu. Np. 30 sekund i 10 ruchów potrzebnych do przepłynięcia jednej długości da wskaźnik SWOLF o wartości 40. Generalnie rzecz ujmując, im niższy wskaźnik SWOLF dla określonego dystansu, tym większa wydolność.

Wskaźnik SWOLF to bardzo indywidualna wartość, dlatego nie powinno się go porównywać z innymi osobami. To raczej osobiste narzędzie pozwalające na poprawę i doskonalenie techniki oraz optymalizację wydolności w różnych stylach pływackich.

Ustawianie długości basenu

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią długość basenu, gdyż wpływa to na pomiar tempa, dystansu i liczby ruchów, a także na wskaźnik SWOLF. W trybie przedtreningowym długość basenu możesz wybrać z menu podręcznego. Jeśli jest to potrzebne, naciśnij PODŚWIETLENIE, aby przejść do menu podręcznego, wybierz ustawienie Dług. basenu i zmień uprzednio ustawioną długość basenu. Domyślne długości to 25 m, 50 m i 25 jardów, ale możesz też ręcznie ustawić dowolną długość. Minimalna możliwa długość to 20 metrów/jardów.

W przypadku korzystania z profilu Pływanie/Pływanie w basenie sprawdź, czy ustawiona długość basenu jest prawidłowa. Aby zmienić długość basenu, naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE, wybierz z menu podręcznego ustawienie Dług. basenu i ustaw odpowiednią wartość.

Pływanie na wodach otwartych

Podczas pływania w wodach otwartych zegarek rejestruje przepłynięty dystans, trasę, czas i tempo oraz częstotliwość ruchów ramion dla stylu dowolnego.

Styl dowolny jest jedynym stylem, który jest dostosowany do profilu pływania w wodach otwartych.

Tempo i dystans: Zegarek korzysta z systemu GPS, aby obliczyć tempo pływania i przepłynięty dystans.

Częstotliwość ruchów ramion: zegarek oblicza średnią i maksymalną częstotliwość ruchów ramion (liczbę ruchów ramion na minutę) dla danego treningu.

Trasa: Twoja trasa jest rejestrowana za pomocą systemu GPS i po zakończeniu treningu pływackiego możesz ją sprawdzić w serwisie internetowym i w aplikacji Flow. GPS nie działa pod wodą, dlatego Twoja trasa jest określana na podstawie danych GPS zebranych w czasie, gdy Twoja dłoń jest nad wodą lub blisko powierzchni. Czynniki zewnętrzne, takie jak stan wody i pozycja satelitów, wpływają na dokładność danych GPS, przez co dane z tej samej trasy mogą różnić się w kolejnych dniach.

Pomiar tętna podczas pływania

Zegarek automatycznie mierzy Twoje tętno z nadgarstka dzięki technologii Polar Precision Prime, co jest łatwym i wygodnym sposobem pomiaru tętna podczas pływania. Choć woda może uniemożliwiać optymalny pomiar tętna z nadgarstka, dokładność Polar Precision Prime jest wystarczająca do monitorowania średniego tętna i stref tętna podczas treningów pływackich oraz określania dokładnych wartości spalonych kalorii, obciążenia treningowego i informacji o rezultatach treningu na podstawie stref tętna.

Aby zagwarantować jak najwyższą dokładność pomiaru tętna, ważne jest noszenie zegarka ciasno na nadgarstku (bardziej niż w przypadku innych sportów). Szczegółowe instrukcje na temat noszenia zegarka podczas treningu znajdują się w części Trening oparty na pomiarze tętna z nadgarstka.

Uwaga: nie można korzystać z nadajnika na klatkę piersiową Polar podczas pływania, gdyż sygnał Bluetooth nie przechodzi przez lustro wody.

Rozpoczynanie treningu pływackiego

 1. Naciśnij przycisk WSTECZ w celu przejścia do głównego menu i wybierz Rozpocznij trening, a następnie wybierz profil sportowy Pływanie, Pływanie w basenie lub Pływanie na wodach otwartych.
 2. Podczas korzystania z profilu Pływanie/Pływanie w basenie sprawdź, czy ustawiona długość basenu jest prawidłowa (wyświetlana na ekranie). Aby zmienić długość basenu, naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE, przejdź do ustawienia Długość basenu i ustaw odpowiednią wartość.
 3. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć rejestrację treningu.

Podczas pływania

Informacje podawane na wyświetlaczu możesz zmienić w sekcji profili sportowych w serwisie internetowym Flow. Domyślny ekran treningowy profilu sportowego dla pływania wyświetla następujące dane:

 • Tętno i ZonePointer
 • Dystans
 • Czas trwania
 • Czas odpoczynku (Pływanie i Pływanie w basenie)
 • Tempo (Pływanie na wodach otwartych)
 • Wykres tętna
 • Średnie tętno
 • Maksymalne tętno
 • Pora dnia

Kończenie treningu pływackiego

Zaraz po zakończeniu treningu w zegarku dostępne jest podsumowanie treningu zawierające dane na temat pływania. Wyświetlane są następujące informacje:

Data i czas rozpoczęcia treningu

Czas trwania treningu

Przepłynięty dystans

Średnie tętno

Maksymalne tętno

Obciążenie kardio

Strefy tętna

Kalorie

Procentowy udział spalonego tłuszczu w ilości spalonych kalorii

Średnie tempo

Maksymalne tempo

Częstotliwość ruchów ramion (liczba ruchów ramion na minutę)

 • Średnia częstotliwość ruchów rękami
 • Maksymalna częstotliwość ruchów rękami

Zsynchronizuj zegarek z serwisem Flow, aby uzyskać szczegółowe wizualne podsumowanie treningu, zawierające dokładne dane na temat treningów pływackich, tętna, tempa i krzywych częstotliwości ruchów ramion.